Ny rapport: Smarte strømmålere kan redusere strømforbruket og gi billigere nettleie

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Informasjon om strømforbruk i sanntid og automatiserte smarthusløsninger kan gi redusert strømforbruk og billigere nettleie, viser en ny rapport.

VaasaETT har nylig ferdigstilt en rapport om muligheter ved automatisert strømstyring på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den viser at tilbakemelding om strømforbruket i sanntid kan bidra til å redusere strømforbruket.

– De smarte målerne som skal installeres hos alle strømkunder innen 1. januar 2019, legger forholdene til rette for et tettere samspill mellom strømkundene og kraftmarkedet. Med smarte målere kan kunden få sanntidsinformasjon om sitt strømforbruk, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE, i en pressemelding.

Annonse:


Automatisk styring kan bidra til ytterligere reduksjon, og samtidig redusere maksimalt effektuttak. Én av forutsetningene er at strømkundene får nødvendig oppfølging.

Les også: Frykter flere branner med nye strømmålere

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Endret strømforbruk kan gi lavere nettleie på sikt

– At kunden tilpasser strømforbruket sitt til nettleietariffer som stimulerer til bedre bruk av nettet, kan bidra til å redusere behovet for nye nettinvesteringer. Det betyr at den totale nettleien på sikt kan bli lavere, hevder Flataker.

Dette til tross for at installeringen av automatiske strømmålere på landsbasis vil koste rundt ti milliarder kroner, og gi en gjennomsnittlig investeringskostnad per husholdning på om lag 3500 kroner.

Konsulentselskapet VaasaETT bygger sine konklusjoner på studier av flere europeiske pilotprosjekter.

For å kunne si noe om den faktiske effekten i norske husholdninger, må det først gjennomføres storskala pilotprosjekter i Norge.

Enova har i samarbeid med NVE igangsatt syv slike pilotprosjekter ulike steder i landet. Pilotene skal involvere til sammen 25.000 husholdningskunder over en periode på seks år.

De første resultatene ventes å foreligge i 2018.

Les også: Denne strømfellen koster mange dyrt

Les også: Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Les også: Handelsbankens sjeføkonom tror på uendret rente i tre år