Norske hytteeiere risikerer høyere skatt

hytte Skatt på hytter kan bli mye høyere. Foto: Pixabay.

En ny metode skal beregne verdien på hytter i hele Norge. Det kan få store konsekvenser for titusenvis av norske hytteeiere, ifølge ABC Nyheter.

De nye verdivurderingen vil trolig bli igangsatt i løpet av nær fremtid, skriver Aftenposten.

Det er spesielt fire kriterier som vil gjøre utslag for hvor høy skatten på hyttene blir. Disse kriteriene er bruksareal, byggeår, antall hytter i nærområdet og avstand til sjø.

For mange hytteeiere vil dette kunne bety vesentlig høyere skatt på fritidsbolig enn det de betaler i dag.

Forslaget om omlegging av skatt på fritidsbolig har vært ute på høring. Både Huseiernes Landsforbund og Norges Eiendomsmeglerforbund advarer mot at det nye systemet vil medføre betydelige skatteskjerpelser for helt vanlige hytteeiere, ifølge ABC Nyheter.