Nesten 70 prosent av den norske befolkningen ønsker mer offentlig støtte til tannhelse

ILLUSTRASJONSFOTO: Pixabay

En rykende fersk undersøkelse viser at det er massiv oppslutning i befolkningen om at det bør ytes mer offentlig støtte til voksnes tannhelse. 35 prosent av de spurte er villige til å øke skatten for å finansiere de ekstra utgiftene.

Hele 68 prosent synes at det offentlige i større grad bør finansiere den voksne befolkningens utgifter til tannbehandling. 35 prosent ønsker økt skatt for å dekke inn dette, mens 33 prosent mener at pengene kan tas fra andre helseområder.

Det er kun 14 prosent som ønsker å beholde dagens ordning.

Dette går frem av helsepolitisk barometer, en uavhengig undersøkelse utført og eid av TNS Gallup, som ble presentert tidligere i dag. 1728 personer var med på undersøkelsen, og utvalget er representativt for den norske befolkningen over 16 år. Det er første gangen at denne undersøkelsen gjennomføres.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – følg Pengenytt på Facebook

Kilde: TNS Gallup

Kilde: TNS Gallup

– Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr kostnadsfri behandling til prioriterte grupper, og trygdesystemet gir støtte til behandling til dem som trenger det aller mest. Modellen er god, men den kan selvfølgelig bli enda bedre, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, i en pressemelding.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre støtteordningene, og vi er selvfølgelig helt enig med det norske folk om at det bør vies mer oppmerksomhet og mer penger til tannhelse, legger hun til.

Les også: Spar tusenlapper på å skifte tannlege. Her er de billigste og dyreste i ti norske byer:

Personer med sykdommer som gir dårlig tannhelse bør prioriteres

Tallene viser tydelig at tannhelse er viktig for den norske befolkningen. Hele 93 prosent vil at myndighetene skal prioritere tannsykdom i samme grad som annen sykdom.

I dag bruker det offentlige over 5 milliarder kroner på tannbehandling, dels gjennom offentlig tannhelsetjeneste og dels gjennom folketrygden. Dagens ordning gir gratis behandling til en rekke prioriterte grupper, blant annet barn og unge opp til 18 år.

President Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening. FOTO: Kristin Aksnes, NTFs Tidende

President i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum. FOTO: Kristin Aksnes, NTFs Tidende

Dersom det offentlig skulle dekke mer av den voksne befolknings utgifter til tannbehandling, er det personer med sykdommer som gir dårlig tannhelse de fleste (44 prosent) mener bør prioriteres.

29 prosent synes det bør tas hensyn til personer med dårlig økonomi, 28 prosent vil gi prioritet til personer med særlig høye tannhelseutgifter, mens kun 22 prosent mener tilbudet bør gå til hele befolkningen.

– Dette er helt i tråd med Tannlegeforeningens synspunkt om økt støtte til de gruppene som trenger det mest, påpeker Steinum.

– Dessverre opplevde vi i fjorårets statsbudsjett at regjeringen gjorde det motsatte. Da ble det kuttet i støtten til noen av de utsatte gruppene. Her er altså regjeringen i utakt med egne velgere, fastslår hun.

Les også: Minst 650.000 husholdninger betaler mer for strømmen enn de må

Ønsker ikke jevnt fordelt egenandel

– Vi kjenner til flere land hvor pengene fordeles jevnt utover, men hvor man da betaler egenandel. Problemet med slike egenandelsordninger er at de med størst behov også ofte har vanskeligheter med å betale egenandelen, sier Steinum.

– Vi ser det samme problemet i land med såkalt høykostnadsbeskyttelse, slik som i Sverige, hvor egenbetalingen er relativt høy før man får støtte. Så lenge tilskuddene til tannbehandling er begrenset mener vi at det er mer riktig å investere i dem som har størst behandlingsbehov, og spesielt der hvor dette skyldes sykdom. Det er gledelig å se at det norske folk er enig med oss på dette punktet, konkluderer Steinum.

Les også: Jan Helge gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent


Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) er en yrkesorganisasjon for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Omlag 90 prosent av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Håkon VIIs gate 6 i Vika i Oslo og har 24 fast tilsatte.