Nå kan du sjekke skattekortet ditt for 2019

Fra 14. desember kan du sjekke skattekortet ditt for 2019. Det er viktig å sjekke at opplysningene stemmer, slik at skattetrekket blir riktig. Foto: Skatteetaten

I disse dager sender Skatteetaten ut skattekort til rundt fire millioner skatteytere. Det er viktig å sjekke at opplysningene stemmer, slik at skattetrekket ditt neste år blir riktig.

Annonse:


Alle lønnstakere og pensjonister kan nå sjekke og endre skattekortet for 2019.

Det finner du enten i din innboks i Altinn eller i din postkasse om du ikke er elektronisk bruker.

I skattetrekkmeldingen kan du se hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å lage skattekortet og for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes fra inntekten din neste år.

– Hvis opplysningene som er brukt ikke stemmer og du ønsker å unngå enten restskatt eller å bli trukket for mye, må du passe på å justere skattekortet. Når du har endringer i økonomien bør du endre opplysningene slik at skatten blir riktig, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Endringer kan for eksempel gjelde renteutgifter, lønn/trygd/pensjon, familiesituasjon eller bosted.

Husk at skattekortet lages på bakgrunn av opptil to års gamle opplysninger. Det kan ha derfor ha skjedd mye i økonomien din i mellomtiden.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Enkelt å endre opplysninger

Skatteetatens digitale løsning for skattekort gir deg detaljert oversikt over opplysninger om din inntekt og gjeld som er brukt i beregning av skattetrekket.

Skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Skatteetaten

– For å sjekke opplysningene dine, logger du deg inn på skatteetaten.no og ser på informasjonen som er brukt i skattekortet. Du kan så endre opplysningene om du har behov for det, sier Holte.

I løsningen er opplysningene inndelt i temaer som bank og lån, arbeid, trygd og pensjon.

Hvis du endrer opplysninger, vil du automatisk se hvordan dette påvirker skattekortet ditt.

Du kan endre skattekortet gjennom hele året og du bør alltid endre opplysningene når du har endringer i økonomien din.

Hvis du hadde frikort i år, trenger du ikke å søke på nytt nå. Har du frikort og forventer å tjene mer enn 55.000 kroner i 2018, bør du søke skattekort for å unngå restskatt.

Les også: Slik blir den nye skattemeldingen

Når bør du endre skattekortet ditt?

Har du hatt, eller vet du vil få store endringer i inntekt, formue eller fradrag, bør du endre skattekortet.

Noen eksempler kan være, hvis du:

 • begynner å jobbe eller bytter jobb
 • har fått lengre eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted
 • blir ufør
 • er blitt pensjonist
 • har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon, eller AFP
 • endrer pensjonsgrad
 • har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon
 • endrer pensjon fra uførepensjon eller etterlattepensjon til alderspensjon
 • får en endring i andre skattepliktige trygdeytelser
 • blir enke eller enkemann
 • har barn som begynner i barnehage, eller som slutter på skolefritidsordningen (SFO)/ aktivitetsskolen (AKS)
 • har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån
 • har endringer i renteutgifter
 • blir aleneforsørger
 • har overgangsstønad som opphører
 • ser at opplysninger i skattekortet ikke er riktige

Les også: Levere skattemelding på vegne av avdød? Dette bør du vite

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt direkte

Du trenger ikke å levere skattekortet til arbeidsgiver. Det henter din arbeidsgiver direkte fra Skatteetaten.

Hvis du senere endrer skattekortet, vil arbeidsgiver dessuten automatisk få beskjed om det, slik at det nye skattekortet kan hentes ut.

Nytt av året er at det fra 2019 innføres kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge (arbeidstakere med midlertidig opphold).

Disse får en fast skattesats på 25 prosent, ingen fradrag og ingen plikt til å levere skattemelding for arbeidsinntekter i Norge.

– Formålet med ordningen er å gjøre reglene enklere for denne gruppen, sier Holte.

Kildeskatt-ordningen er frivillig og alle har mulighet til å velge ordinær skattefastsetting i stedet.

Den nye ordningen omfatter ikke sokkelarbeidere, sjøfolk, utenlandske arbeidstakere med inntekter over trinn tre i trinnskatten (617.500 kroner) eller de som har inntekt fra egen virksomhet.

For disse blir det skattlegging etter alminnelige regler.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Dette er de ti vanligste spørsmålene Skatteetaten får om skattemeldingen

Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Fra nyttår endres sikringsordningen for bankinnskudd

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter