LO krever økt kjøpekraft

lo LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: LO.

Årets tariffoppgjør må sikre økt kjøpekraft for alle arbeidstakere, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– LO-medlemmene forventer økt lønn i år. De aller fleste bedriftene går godt og våre medlemmer skal ha sin rettferdige del av veksten. Vi skal ha vår del av kaka, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Tirdag møtte 150 tillitsvalgte fra LOs 25 forbund i LOs representantskap og vedtok kravene før vårens lønnsoppgjør. Hovedkravet var som følger:

Hovedkravet for lønn er økt kjøpekraft gjennom generelle lønnstillegg og heving av tariffavtalenes lønnssatser. Gjennom våre krav vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn.

Vil sikre alle økt kjøpekraft

– Vi ønsker ikke å sette grupper opp mot hverandre, hele laget skal med! Folk forventer økt kjøpekraft. Samtidig er det viktig at det også er rom for et løft for de som tjener minst, sier Følsvik.

Det ble også vedtatt et såkalt forbundsvist oppgjør, og dermed er det Fellesforbundet som forhandler først.

LO-lederen understreket at måten vi forhandler lønn på i Norge sikrer kjøpekraften til store yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. Det er den såkalte frontfagsmodellen, hvor forbundene i konkurranseutsatt industri forhandler først og legger rammene for resten av arbeidslivet.

– Hvis vi skulle gå bort fra denne måten å forhandle lønn på, vil resultatet bli økte forskjeller. LO kan ikke gå med på en politikk som øker ulikhetene i samfunnet, sier LO-lederen.