Leserinnlegg: Folk flest plyndres!

pengeproblemer Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Vi har gjennom flere måneder opplevd en enorm prisvekst på strøm, drivstoff og mat. Produkter som alle er avhengige av. Det alvorligste vi ser nå er at det ikke bare er oss i det rike Norge prisøkningene går ut over. Prisøkningene er globale.

Av: Helge André Njåstad, stortingsrepresentant, Frp.

Bønder verden over opplever «kostnadssjokk» på en rekke utgifter, som diesel, bensin, strøm og kunstgjødsel. I kommunalkomiteen har vi nettopp behandlet stortingsmeldingen «Mål med mening», om FNs bærekraftsmål. Der har Frp blant annet understreket betydningen av effektivt landbruk, og at kunstgjødsel er en forutsetning for dette. Kunstgjødsel har bidratt til å møte behovet for mer mat som følge av den kraftige befolkningsveksten som verden har opplevd de siste hundre år, men nå er vi i en alvorlig situasjon når det gjelder utsiktene til matproduksjon. Gass er den viktigste ingrediensen i kunstgjødsel, og de store økningene i gassprisen går ut over produksjonen, noe som i sin tur fører til lavere matvareproduksjon og mer sult fordi bønder ikke har råd til å kjøpe inn det som trengs.

Effekten av dette blir lavere avlinger og mindre mat til verdens befolkning. Norsk gassproduksjon spiller en nøkkelrolle når det gjelder matproduksjon. Frp er en forkjemper for petroleumsindustrien og jobber for at norsk gassproduksjon må økes! Dette er spesielt viktig når Europa har rasert sin egen gassproduksjon, og i stor grad har lagt ned kull- og atomkraft. Dette har medført at Russland har fått et energipolitisk overtak. Dette er uheldig både sikkerhetsmessig og for prisutviklingen. Nå er det viktig at siviliserte demokratier tar inn over seg virkeligheten, og fører en effektiv energipolitikk.

De globale konsekvensene av prisøkningene er store, men også her i Norge merker vi nå de brutale prisøkningene. Frp vil peke på det paradoksale i at Ap og SP-regjeringen påsto at det nå er «vanlige folks tur», når noe av det første de gjorde var å øke avgiftene på bensin og diesel gjennom økning av CO2-avgiften. Drivstoffprisene passerte raskt 20 kroner per liter, og har nå allerede passert mer enn 25 kroner literen. Dette skaper store økonomiske problemer både for vanlige familier og for næringsliv som er avhengige av bilen til daglig transport, I tillegg til den indirekte virkningen dette har på prisene for andre nødvendige varer, som f.eks. matvarer.

Norges befolkning er satt i en situasjon med ekstraordinært høye drivstoffpriser og rekordhøye strømpriser. Samtidig ser vi at pengene renner inn i offentlige kasser. Økningene innebærer en enorm overføring av verdier fra vanlige folk til det offentlige, og redusert levestandard for folk flest. Det er en uholdbar situasjon! Frp vil derfor fjerne flere av avgiftene på drivstoff, ha makspris på strøm og øke norsk gassproduksjon. Dette er konkrete tiltak som folk flest vil merke på lommeboken.