Dagligvarepriser

Økt etterspørsel etter Depositumsgaranti

Tall fra markedet viser en økt etterspørsel etter Depositumsgaranti i forbindelse med inngåelse av utleiekontrakter. Så langt viser tallene en dobling hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor….


Dagligvare går ned og grensehandelen øker

Juli er måneden vi grensehandler mest. Det bidrar til at omsetningen i dagligvarebransjen har gått betydelig ned. Det viser varehandelsindeksen fra SSB. Detaljhandelen hadde en omsetningsnedgang på 6,7 prosent i…
Leserinnlegg: Folk flest plyndres!

Vi har gjennom flere måneder opplevd en enorm prisvekst på strøm, drivstoff og mat. Produkter som alle er avhengige av. Det alvorligste vi ser nå er at det ikke bare er…