Her er grafen som viser utviklingen i gjennomsnittlig kjøpesum per bolig

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Gjennomsnittlig kjøpesum for en bolig i Norge var på 3,57 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Det er 66 prosent mer enn for ti år siden, viser statistikk for tinglyste eiendomsomsetninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tall fra SSB viser at gjennomsnittlig kjøpesum for en norsk bolig har gått fra 2,15 millioner kroner i første kvartal 2007 til 3,57 millioner kroner i fjerde kvartal 2016.

Det utgjør en nominell endring (uten å ta hensyn til den generelle prisveksten, red.anm.) på 66 prosent.

I de største byene er prisnivåene naturligvis en god del høyere, og i hovedstaden er de tilsvarende tallene for eksempel 3,44 og 6,33 millioner kroner.

Det utgjør en nominell økning i gjennomsnittlig kjøpesum på 84 prosent.

Les også: Ville ikke selge til ti prosent over prisantydning, forventet å få langt over 20

Saken fortsetter under diagrammet.

Slik har utviklingen i gjennomsnittlig kjøpesum per boligomsetning vært i landet og de største byene fra 2007 til 2017. Kilde: SSB

Gir ikke et riktig bilde av prisutviklingen

Sammensetningen av de solgte eiendommene varierer over tid. Det gjelder blant annet med hensyn til boligtype, størrelse, standard og beliggenhet. I enkelte tilfeller kan dessuten en omsetning omfatte flere boligeiendommer.

En viktig presisering er derfor at statistikken ikke gir et helt korrekt bilde av prisutviklingen som har vært i perioden.

Hvis du ser på fallet på gjennomsnittlig kjøpesum i Stavanger ved årsskiftet 2008/09, kan dette kanskje forklares med at færre ønsket å kjøpe de største og dyreste boligene akkurat i dette kvartalet.

Den grafiske fremstillingen over viser derimot den kvartalsvise utviklingen i hvor mye penger vi i gjennomsnitt har brukt på å kjøpe en bolig de siste ti årene.

Les også: Tilbyr deg andel i utleieleilighet for 10.000 kroner

Les også: Skatteetaten oppfordrer deg til å sjekke årsoppgavene