Fra innleie til hele faste stillinger på sykehusene

Fagforbundet Nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen. Foto: Birgit Dannenberg.

– Helseministeren kommer med gode signaler om økt bemanning, heltidskultur og innstramming i bruken av bemanningsbyråer, sier Fagforbundet nestleder Odd Haldgeir Larsen som ser en satsing på sykehusene med ny regjering.

17. januar ved St. Olav Hospital holdt Ingvild Kjerkol sin andre sykehustale som helseminister. Der ba hun sykehusene gjøre en kritisk gjennomgang av behovet for innleie med sikte på å redusere omfanget

– Det gis klare signaler om at de ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs og at det nå skal arbeides med å beholde, rekruttere og utdanne helsepersonellet som arbeider i helsesektoren, sier Fagforbundet nestleder Odd Haldgeir Larsen.

Krever flere lærlinger

Tidligere på dagen var helseministeren og Fagforbundets leder Mette Nord ute i Dagsavisen med gladnyheten. Der sa Nord at dette vil skape et tryggere arbeidsliv der de ansatte får mer innflytelse over egen arbeidshverdag.

– Det blir også svært viktig at regjeringa krever at antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget i sykehusene skal økes sammenlignet med 2022, sier Larsen som var til stede under sykehustalen.

Mer heltid, mindre innleie

Fagforbundet har i lang tid kjempa for flere hele faste stillinger. Med heltid blir det bedre kvalitet på omsorgstjenestene og bedre arbeidsvilkår for den ansatte.

– Fagforbundet er fornøyde med at helseministeren understreker at sykehusene skal fortsette å forsterke arbeidet med å utvikle heltidskultur, sier Larsen.

Fagforbundet mener at en av de største utfordringene for framtidas offentlige helsetjeneste er tilgang på tilstrekkelige ressurser. Dette gjelder både økonomiske, men ikke minst nok bemanning.

– Vi forventer at Ap/Sp-regjeringa gjennomfører løfte fra Hurdalsplattformen om å gi mer penger til sykehusene. Det må også sikres nok bemanning, og vi må ha kompetansehevende tiltak som kan sikre en bedre oppgavefordeling, avslutter nestlederen.