Følg disse tipsene for en sikrere og mer økonomisk kjøretur i sommer

biler Biler, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Flere og flere velger gjerne bilferie om sommeren, som ofte strekker seg flere mil over Norges land. Derfor er det ekstra viktig at bilen og dekkene er i god stand før du reiser. Utover gode kjøreegenskaper kan lettrullende dekk med riktig luftrykk også være økonomisk gunstig. Drivstofforbruket reduseres, og besparelsene kan bli betydelige på lange sommerreiser.

Dekk av høy kvalitet er et viktig element for å opprettholde god trafikksikkerhet. Som bilens eneste kontaktpunkt mot underlaget er det viktig å sjekke både mønsterdybde og lufttrykk. Når sommerferien starter lastes bilen med både familie og bagasje for flere uker, og derfor skal lufttrykket økes med 0,2 bar fra normaltrykket. Hvis luftrykket er for lavt er det vanskeligere å styre bilen, spesielt når uforutsette situasjoner oppstår.

Sommerdekk skal ifølge Norsk lov ha en mønsterdybde på minst 1,6 millimeter, men grepet forverres betydelig hvis dekkene er så slitte.

– Hvis mønsterdybden er mindre enn fire millimeter øker risikoen for vannplaning betydelig, og det er derfor viktig å ha oversikt over slitasje på dekkene. Bakdekkene slites ofte mer enn dekkene montert foran på bilen. Derfor kan det være lurt å rullere dekkenes plassering på bilen, fortsetter Ann Kristin Storholm, Salgssjef Retail Vianor Skandinavia.

Spar penger med riktig hjulstilling

Feil hjulstilling kan belaste mange av bilens komponenter og føre til dyre represjoner. Det kan også føre til at dekkene slites ujevnt, som igjen gjør at du må kjøpe nye dekk mye tidligere enn nødvendig.

– Feil hjulstilling forringer veigrepet og dermed sikkerheten. Til og med drivstofforbruket øker når dekkets rullemotstand øker. Jeg anbefaler at hjulstilling sjekkes hvis kjøringen føles upresis eller om dekkene er ujevnt slitt, sier Storholm.

Kjør rolig og vær forberedt

Når bilen skal lastes tung er det viktig at bagasjen plasseres i midten og så langt ned som mulig i bagasjerommet. I kupeen skal man unngå å plassere tunge ting som kan fly av gårde ved en eventuell nødbrems.

– Før reisen bør du sjekke at du har en varseltrekant, refleksvester, slepetau og startkabler i bilen. Pass også på at dere har god tid før dere reiser for å unngå rushtrafikk, anbefaler Storholm.

Huskeliste for sjekk av bil og dekk:

  1. Sjekk AC-systemet og bytt luftfilteret hvis det sist ble byttet før vinteren eller om du har kjørt langt etter forrige gang det ble byttet.
  2. Sjekk mønsterdybden på dekkene og fjern grus og småstein som har festet seg i dreneringssporene. Sommerdekk skal ifølge loven ha en mønsterdybde på minst 1,6 millimeter, men av sikkerhetsmessige årsaker bør man vurdere å bytte når mønsterdybden når 4 millimeter.
  3. Lufttrykket i dekkene. Bilen lastes ofte tungt når man drar på bilferie. Derfor skal dekkene ha mer luft for å håndtere vektøkningen. I bilens instruksjonsbok angis det anbefalte luftrykket når bilen har tung last. Sjekk også luftrykket i reservedekket.
  4. Spylervæsken. Kontroller nivået og tilstanden til vindusviskerne.
  5. Oljer og væsker. De viktigste væskene du må sjekke er motorolje, bremsevæske og kjølevæske.
  6. Batteriet. 12-volts batteriet bør sjekkes fra tid til annen, spesielt om det er gammelt. Husk at høye sommertemperaturer har samme effekt på batteriet som kulde om vinteren. 
  7. Campingvognen. Hvis vognen er gammel, er det lurt å sjekke tilstanden til dekkene. Sjekk også at lysene fungerer som de skal.
  8. Last bilen og campingvognen på riktig måte. Vær oppmerksom på bilens lastekapasitet og fest alle tunge gjenstander godt.