Finanstilsynet advarer mot ulovlig utlånsvirksomhet på Facebook

iphone apper Illustrasjosnbilde. Foto: Pexels.

Finanstilsynet har den siste tiden stanset flere Facebook-sider som formidler lån mellom forbrukere uten å være registrert som låneformidlere. Det er verken trygt å gi eller ta opp lån via slike formidlingssider, og Finanstilsynet advarer forbrukere mot dette.

Det siste året har Finanstilsynet blitt oppmerksom på Facebook-grupper som legger til rette for at forbrukere kan ta opp lån av andre medlemmer på gruppen. Lånesummene er vanligvis relativt lave og tilbakebetalingstiden kort, men rentene og gebyrene er ofte svært høye. Utlånerne synes å være privatpersoner, og låntakerne forbrukere i akutt pengeknipe.

Slik virksomhet er ulovlig uten registrering hos Finanstilsynet, og forbrukere som tar opp lån eller låner ut penger via sidene, har et dårlig rettsvern. Finansavtalelovens regler for kredittgiving gjelder ikke privatpersoner, og disse har heller ikke forutsetninger for å oppfylle informasjonsplikter og gjøre kredittvurderinger og lignende som profesjonelle långivere er pålagt. Långiverne er ikke underlagt tilsyn av Finanstilsynet, og det er heller ingen andre myndigheter som vurderer om de er egnet til å drive slik virksomhet. I et gråmarked som dette er det stor fare for svindel og at lånevilkår, behandling av personopplysninger og inndrivingsteknikker blir urimelige og skadelige for forbrukerne.

Mange norske forbrukere har den siste tiden fått dårligere råd. For dem som er mest sårbare, eller som ikke klarer å legge om forbruket, kan det bety akutte likviditetsproblemer. Å ta opp dyre forbrukslån vil som regel bare forverre situasjonen. NAV tilbyr gratis økonomi- og gjeldsrådgivning. Det vil være et godt råd til mange forbrukere å benytte denne tjenesten og få lagt en plan for å komme ut av uføret fremfor å pådra seg mer gjeld.

I dag må låneformidlingsvirksomhet meldes og registreres hos Finanstilsynet. Etter ny lov om låneformidling, som trer i kraft i 1. juli i år, vil det kreves konsesjon for å drive låneformidling til forbrukere. Dette gir Finanstilsynet mulighet til å kontrollere at de nødvendige kravene til virksomheten, blant annet med tanke på forbrukerbeskyttelse, er på plass før konsesjon gis. Loven innebærer også et forbud mot å formidle lån fra andre enn finansforetak med konsesjon. Samlet sett vil loven gi et markert bedre vern for forbrukere i møte med låneformidlere.

Rådet til forbrukerne er klart. Å ta opp lån av ukjente via grupper i sosiale medier er en dårlig løsning, uansett situasjon.