Enighet i finans: Finansansatte får kr 13 000 per 1. mai

Finansforbundet Forbundsleder Vigdis Mathisen. Foto: Finansforbundet.

Finansforbundet kom sent torsdag kveld til enighet med Finans Norge i årets lønnsoppgjør for finanssektoren. Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg pr. 1. mai på kr 13 000. Lønnsrammen for oppgjøret er 3,7%, som er i tråd med frontfagsoppgjøret.

– Dette er et oppgjør vi totalt sett er fornøyd med. Det går svært godt for norsk finansnæring. De gode resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. – Nå er de sentrale forhandlingene avsluttet. Dette er et godt grunnlag for de lokale oppgjørene som skal gjennomføres i bedriftene, sier hun.

Partene ble videre enige om at flere høytlønnede ansattegrupper skal omfattes av lønnsbestemmelsene i avtalen.

– Vi er også fornøyd med at vi har styrket bestemmelsene i sentralavtalen om kompetanseheving. Dette gjelder tydeligere bestemmelser om de lokale parters rettigheter og plikter for å ivareta nåværende og fremtidige kompetansebehov samt tilrettelegging for den enkelte ansatte. Her understrekes viktigheten av kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom hele arbeidslivet.

Resultatet er et anbefalt forslag, som formelt må godkjennes av styrene i Finans Norge og Finansforbundet.

Oppgjøret omfatter mer enn 20 000 ansatte i finansnæringen.