Svake aksjemarkeder og renteoppgang preger kvartalsresultatet

klp Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/KLP.

Et svakere aksjemarked og renteoppgang preget KLPs resultat i første kvartal. Gode buffere bygget opp i gode tider sikrer stabilitet i forvaltningen. Samtidig vil renteoppgangen gi høyere inntekter fremover. I første kvartal var det stor tilstrømming til KLPs fond, og foretaket var i første kvartal størst i Norge på salg til eksterne kunder.

KLP leverte et negativt avkastningsresultat på 7,9 milliarder kroner i første kvartal. Det trekkes derfor 7,9 milliarder kroner fra bufferfondet for å levere den avkastning foretaket har garantert til sine kunder. Avkastning på kollektivporteføljen ble minus 0,75 prosent.

– Renteoppgangen og innføringen av et samlet bufferfond har bidratt til at soliditeten er styrket til tross for verdifall i aksjemarkedet. Vi har solide finansielle buffere som skjermer kundenes pensjonsmidler i perioder med negative markedsbevegelser, så den uro vi opplever nå tåler vi godt, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Økonomien globalt har blitt sterkt påvirket av krigen i Ukraina og stigende priser. Dette har gitt til dels store fall i aksjemarkedet og høyere renter.

– Renteoppgangen vil gi oss høyere inntekter fremover og det vil bidra til å begrense våre kunders pensjonskostnader. Vi kan også glede oss over at sparing fortsatt er i vinden i personmarkedet og at KLP for første gang er den aktøren i Norge som solgte mest fond i første kvartal (4,5 milliarder kroner), sier konsernsjef Sverre Thornes.