Sparebankstiftelsen DNB: Over en milliard kroner til gode formål i 2021

Sparebankstiftelsen DNB Danselinjene ved Lillestrøm, Ski, Rud og Jessheim videregående skoler fikk støtte. Foto: Goodiebag Media.

Årsregnskapet for 2021 viser at Sparebankstiftelsen DNB bidro med 1.037,9 millioner kroner til allmennyttige formål i 2021 (opp fra 904,1 mill i 2020).

Bidragene i 2021 ble fordelt slik:

  • 931,1 millioner kroner ble tildelt til 2.687 små og store prosjekter, både lokalt i Østlandsområdet og til viktige nasjonale tiltak.
  • 43,3 millioner kroner til allmennyttige investeringer, i form av kunst til norske museer og strykeinstrumenter til musikere.
  • 79,2 millioner kroner til øvrige formålskostnader, herunder aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer.

Målt i tildelinger til allmennyttige formål er Sparebankstiftelsen DNB den klart største stiftelsen i Norge.

Tildelinger og allmennyttige investeringer i 2021

Hovedtyngden av bidragene gis som tildelinger til prosjekter etter søknader innenfor fire formålsområder:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

I 2021 mottok stiftelsen 6.429 søknader. 2.616 av disse fikk tildelt til sammen 931,1 millioner kroner til prosjekter både lokalt i Østlandsområdet og til tiltak av nasjonal betydning over hele landet.

Inkludert i disse tallene er en egen ordning med tildelinger fra lokalavisene, som et samarbeid mellom Amedia og Sparebankstiftelsen DNB. Her kan lag, foreninger og organisasjoner søke om støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i avisenes nedslagsfelt. Her kom det inn i alt 2.055 søknader og ble delt ut til sammen 24,9 millioner kroner til 710 prosjekter over hele landet.

Sparebankstiftelsen DNB har også et program for allmennyttige investeringer. I 2021 ble det kjøpt kunst til norske museer for 43,3 millioner kroner.

Utbyttet fra DNB

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB. Utbyttet fra aksjene er stiftelsens viktigste inntektskilde og førende for hvor mye som brukes til allmennyttige formål.

I mars 2021 mottok stiftelsen utbytte fra DNB på 1.092 millioner kroner for regnskapsåret 2019, som grunnet myndighetenes utbytterestriksjoner som følge av pandemien, ikke ble utbetalt i 2020. I november mottok stiftelsen 1.170 millioner kroner i utbytte på DNB-aksjene (9 kroner pr aksje) for 2020.

– I 2021 har vi mottatt et samlet utbytte som kompenserer for manglende utbytte i 2020. Stiftelsen har derfor gjennom pandemien kunnet tildele like mye i støtte til gode formål som vi hadde planlagt for disse årene. Det er vi veldig glad for, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.