Slik kan du tjene (mer) penger på styrehonorar

arild søland Arild I. Søland, daglig leder i Institutt for Bedriftsutvikling (IBU).

Det finnes utallige selskap, klubber og foreninger, og alle disse organisasjonene trenger et styre som har overoppsyn med daglig ledelse. Og alle disse styrene trenger styremedlemmer og styreledere.

Enkelte styreoppdrag er ikke betalte, men mange er det. Med noen enkle grep kan også du tjene penger på styrehonorar, og om du allerede får styrehonorar kan du også tjene mer på styrearbeid som styremedlem eller styreleder.

Hvor mye kan man tjene på styrearbeid?

Godtgjørelse av styrearbeid skal fastsettes av den ordinære generalforsamlingen/årsmøtet. Fastsettelsen skjer ved avstemning med alminnelig flertall, og styrets medlemmer kan selv være med på å stemme over vedtaket. Styrehonorar skal behandles som lønnsinntekt, men enkelte fakturerer styrearbeidet.

Vanligvis settes honorarets størrelse etter en skjønnsmessig vurdering basert på selskapets størrelse, økonomi, og hvilken verdi selskapet får ut av styret, vanligvis fra 10 000 kroner til 250 000 kroner per år for ordinære styremedlemmer. For børsnoterte selskap er styrehonorarene høyere.

Slik kan du bli styremedlem

Idrettsklubber, foreninger og borettslag søker ofte etter kandidater i omgangskretsen som har en nærhet til organisasjonen. Mindre selskap gjør ofte det samme, men slik er det ikke i mellomstore og store selskap.

Dette fordi styrearbeidet er så viktig for aksjonærene, arbeidsgiver og arbeidstakere at man ønsker minimere feilgrep, og et profesjonelt styremedlem kan øke selskapets kommersielt potensiale og unngå risikable situasjoner.

Disse selskapene søker etter styrekompetanse og/eller kompetanse innen selskapets virksomhetsområde og er ikke avhengige av geografisk nærhet til styremedlemmene, og i mange tilfeller trenger man ikke mye forkunnskaper om selskapets bransje, men spisskompetanse innen styrearbeid.

Det finnes flere headhuntingselskap som rekrutterer styremedlemmer, men såvidt meg bekjent finnes det ingen andre ledende aktører innen området enn Institutt for Bedriftsutvikling (IBU).

IBU har en egen Styrestall der man registrerer kvalifiserte personer som kan være tilgjengelig for relevante styreverv. I juli i år etablerte dessuten IBU to nye medlemskapsordninger: «Styrelederforeningen» og «IBUs medlemskapsordning for kvinner i styrer».

Som medlem får du: informasjonstjeneste, IBUs Styrestall, nærhet til styrefaglig miljø og nyhetsbrev. På den måten er man faglig oppdatert og tilgjengelig for selskaper som søker etter styremedlemmer. For mer informasjon sjekk Styreledelse.no.

Ikke alle kan bli styremedlemmer

For å bli et styremedlem eller styreleder må man i de fleste tilfeller i det miste ha kjennskap til organisasjonens ansvar og oppgaver, men i de siste årene har styrene fått mer og mer forpliktelser, både økonomisk og juridisk, og man forventer mer kompetanse hos styremedlemmene.

IBU tilbyr kurs i styrearbeid og styreledelse, og dette er viktige kurs om styret skal overholde myndighetenes krav og samtidig kunne tenke strategisk.

– Vi har gjennom mange år hatt flere forskjellige typer styreseminarer, vi har hatt dagskurs av forskjellige utgaver, og et program benevnt StyreModul1 som bestod av 4 dagskurs. IBUs Styrekompetanseprogram i Styreledelse er jo også i sin «ordinær-versjon» 4 dager med styreseminarer, men nå med mer innhold, og oppdatert fokus i forhold til hva corporate governance begrepet internasjonalt inneholder, sier Aril Søland, daglig leder i IBU.

Mestring av styrerollen er sentralt i seminarene og kursene til IBU, til og med å forberede seg på overraskelser.

– Det som er et hovedpoeng med IBUs Styrekompetanseprogram i Styreledelse er at dette skal representere en grunnplattform for forståelse av styrer, styrerollen, styrets oppgaver og arbeid, slik at deltakerne i programmet skal føle seg trygge i styrearbeid og føle at de mestrer styrerollen. Da blir oppgaven for meg å formidle en helhetlig ramme og form på hva styrearbeid dreier seg om, det viktigste innhold, og med det også gi nok kunnskap til at den enkelte deltaker selv kan finne ut av det som måtte være å finne ut av. For i styresammenheng, kan ting komme som lyn fra klar himmel, og da vil det være viktig å være forberedt, beredt og kontinuerlig oppdatert, sier Søland.

Kursene IBU tilbyr gjennomføres av styrearbeid-veteranen og forfatter av flere bøker innen styrearbeid Arild I. Søland, og ved gjennomføring får man et eget Styrekompetansebevis / Styresertifiseringsbevis.

Med slik dokumentasjon er det betraktelig enklere å få seg styreoppdrag som styremedlem eller styreleder og få styrehonorar.

Det finnes også andre kursarrangører innen styrearbeid, men såvidt jeg kjenner til er det ingen andre kurstilbud som også tilbyr en egen måte å komme i kontakt med selskapene og organisasjonene som søker etter styremedlemmer.