Regjeringen kutter dagpenger for 2 av 3

fo Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. Foto: FO.

Regjeringen vil kutte i dagpengene til to av tre mottakere. FO-leder Mimmi Kvisvik frykter at dette kan føre til at flere må leve av sosialhjelp.

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil redusere utbetalingene av dagpenger med 190 millioner. Dette gjør de ved å endre opptjeningsperioden for dagpenger fra dagens tre år til ett. I dag mottar ca. 18 000 personer dagpenger. Regjeringen anslår at 2 000 nyregistrerte arbeidsløse ikke vil få dagpenger og at 13 000 personer vil få mindre utbetalt med deres forslag.

LO-forbundet FO er fagforeningen for sosialarbeidere og organiserer blant annet Nav-ansatte som følger opp folk utenfor arbeidslivet. FO-leder Mimmi Kvisvik mener at regjeringen burde ta helt andre grep for å få flere ut i arbeid.

– ​Vi trenger et tilgjengelig Nav med nok sosialarbeidere til å få folk inn i arbeidslivet. Det holder ikke med stramme stønader og stengte dører, sier Kvisvik til FriFagbevegelse om dagpengekuttet.

– Våre medlemmer vet at man ikke kommer fortere i jobb av å være fattig, legger hun til.

Sender regningen til Kommune-Norge

Kvisvik er bekymret for at regjeringen sender regningen over på mange kommuner som allerede sliter med trange budsjetter.

– Dagpengekuttet velter ikke bare kostnader over på enkeltpersoner, men også på kommunene​ i form av økt utbetaling av sosialhjelp, hevder hun.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte til dem som ikke kan forsørge deg selv. FO-lederen frykter at flere kan slite med å betale regninger og sette mat på bordet med regjeringens endringer i dagpengeordningen.

– Vi er ikke bare opptatt av trygghet for arbeid og i arbeid, men også trygghet uten arbeid. Da er inntektssikring av stor betydning, understreker Kvisvik.

Usosiale kutt fra en sosialdemokratisk regjering

FOs forbundsleder har tidligere tatt til orde for en helhetlig sosialpolitikk og lansert behovet for en egen sosialminister igjen. Hun mener at regjeringens kutt i dagpenger er et skritt i feil retning.

– Vi er enige med regjeringen i at de med sterkest rygg skal bære mest, men hva med dem som ligger ned med brukket rygg eller har båret for mye, for lenge, spurte Kvisvik i Fontene da statsbudsjettet ble fremlagt.

– Målretta kutt som kun rammer de som befinner seg lengst unna arbeidslivet, er dårlig sosialpolitikk. Vi forventer mer av en sosialdemokratisk regjering, legger hun til i FriFagbevegelse.

Hun frykter økte sosiale forskjeller og større utenforskap.

– Å kutte slik er ensbetydende med systematisk marginalisering og varig utenforskap. Prisen for dette er det den enkelte og samfunnet som må betale. Det er utrygt og ekstra risikabelt i en krisetid ikke å holde flokken samlet, sier hun.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forsvarer kuttet

Tuva Moflag, Aps arbeidspolitiske talsperson på Stortinget, har tidligere imøtegått kritikken i kjølvannet av det foreslåtte kuttet.

Regjeringen har prioritert en vridning mot de unge i statsbudsjettet. Det betyr blant annet å hjelpe unge inn i arbeid eller utdanning. Forslaget er å styrke tilbudet for psykisk helse. Nær 1 milliard kroner settes av til disse formålene.

– Vi har måttet foreta en omprioritering for å få til dette, påpeker Moflag.

I Stortinget svarte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på kritikken med å si at de vil prioritere en jobbpakke for å få langtidsledige tilbake i arbeidslivet.

– Vi har trua på arbeidslinjen, svarte Vedum.