Pilotene i Parat stevner SAS for Arbeidsretten

sas SAS, illistrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

SAS-pilotene i Parat mener SAS forsøker å organisere seg bort fra inngåtte avtaler og stevner egen arbeidsgiver for Arbeidsretten. SAS-pilotene mener arbeidsgiveren oppretter nye selskaper for å flytte eksisterende flygninger, kvitte seg med forpliktelsene etter inngåtte tariffavtaler og omgå oppsagtes gjenansettelsesrett.

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, sier etableringen av datterselskapene, SAS Connect og SAS Link, gjør at mange piloter i SAS mister jobben.

– SAS har opprettet disse nye selskapene og hevder at de driver selvstendig virksomhet som ikke er omfattet, eller forpliktet, av inngåtte avtaler. Samtidig gjør de alt de kan for at passasjerene som kjøper billetter kun skal forholde seg til SAS, slik vi kjenner det i dag, sier Skogvang.

SAS ønsker å kvitte seg med forpliktelser etter inngåtte avtaler
Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier SAS nå forsøker å organisere seg ut av avtaler inngått med egne ansatte.

– Vi registrerer at alle billetter og flyruter fortsatt markedsføres som SAS produkter. SAS, slik vi kjenner det, og som har tariffavtaler som dekker hele flyvirksomheten, eier SAS navnet. Vi mener SAS ikke kan foreta denne selskapsrettslige manøveren uten å bryte inngåtte avtaler. Det SAS i realiteten gjør, er å reforhandle tariffavtalene med seg selv og ikke med sin avtalemotpart, sier Horn Johannessen.

Han mener SAS forsøker å innføre noe nytt både i alminnelig avtalerett og i tariffretten.

Skogvang sier SAS må få lov til å organisere driften akkurat slik selskapet selv har behov for, men de kan ikke med det unndra seg forpliktelse fra de avtaler de har inngått, eller bryte avtaler selskapet ikke liker.

– Vi forstår at SAS kan ha behov for endringer, men det må gjøres gjennom vanlige forhandlinger slik dette fungerer i norsk arbeidsliv. Vi tar selskapet til retten for å hindre dem i å kvitte seg med eksisterende ansatte- og for deretter å umiddelbart foreta nyansettelser i nyopprettede selskaper. Vi opplever det ekstremt illojalt at nye SAS-selskaper flyr de samme strekningene og med det samme passasjergrunnlaget som før, sier han.

En kamp for alle SAS-ansatte og alle arbeidstakere i Norge
Skogvang sier saken nå skal avgjøres av retten, men at SAS-saken også har en politisk side.

– Både stortingspolitikere og andre bør si klart fra om at en slik fremgangsmåte er umoralsk og et eksempel på noe som ikke aksepteres i norsk arbeidsliv. Kan SAS organisere seg bort fra sine avtaleforpliktelser, kan alle andre arbeidsgivere i Norge gjøre det samme, sier pilot-lederen.

Leder for kabinansatte i SAS, Martinus Røkkum, støtter sine kolleger i cockpit fullt ut.

– Denne kampen gjelder i like stor grad oss kabinansatte, alle andre ansatte i SAS og alle arbeidstakere i Norge. Saken som nå utkjempes er viktig for alle ansatte i norsk næringsliv, uavhengig av hvilken forening de er organisert i og uavhengig av hvilken jobb de i dag utfører, sier Røkkum.