Oljeansatte på rederiområdet får økonomisk kompensasjon ved bedriftspålagt koronatest

safe Koronatest illustrasjonsbilde. Foto: Envato.

Etter relativt intense forhandlinger, ble partene enige den 25. april 2022 om en minnelig løsning om økonomisk kompensasjon ved bedriftspålagt koronatest, og saken for Arbeidsretten ble derfor hevet som forlikt.

Løsningen innebærer at ansatte i de berørte bedriftene tilstås en kompensasjon på to timer overtidsbetaling per utreise for bedriftspålagte tester i perioden fra 01. januar 2021. Etter en grundig helhetsvurdering anså SAFE dette for å være en god løsning av denne saken.

– SAFE varslet søksmål mot Rederiforbundet i november 2021. Dette som følge av at det ikke ble enighet om økonomisk kompensasjon for ansatte ved bedriftspålagt covid-19-test i forkant av planlagt utreise. Det ble fort klart at LO med Industri Energi allerede hadde tatt ut søksmål for Arbeidsretten, og SAFE valgte å tre inn i denne saken som partshjelper, sier advokat Elisabeth Bjelland.

Saken stod etter dette mellom Norges Rederiforbund og sju bedrifter på NR-området, mot LO, Industri Energi og SAFE. Hovedforhandling i Arbeidsretten var berammet til 28. og 29. april.

– SAFE er fornøyd med å ha kommet frem til en omforent løsning. Resultatet sikrer alle ansatte en kompensasjon for testing. Det er vi fornøyd med, sier nestleder Kai Morten Anda.

Bedriftene dette gjelder for er:

4Service Offshore
KCA Deutag
Modu Operations AS
Odfjell Drilling AS
Rowan Norway Ltd
Floatel Service Ab
Saipem Drilling Norway AS
Seadrill Norway Crew AS
Tvisten ble med dette løst i minnelighet uten at partene tok stilling til det underliggende tolkningsspørsmålet ift den omtvistede bestemmelsen i tariffavtalen. Partene er imidlertid enige om å komme sammen for å drøfte en tariffmessig løsning for fremtiden dersom det skulle bli aktuelt å gjeninnføre slik testing.