Ikke jobb gratis – Skriv overtid!

nito Brynhild Asperud, leder i NITO Spekter. Foto: Bjarne Krogstad.

– Det er viktig at du får betalt for den jobben du gjør. Det innebærer alle timer og minutter som du er på arbeidsplassen din.

– Alle minuttene du er på jobb må skrives. Leder av NITO Spekter, Brynhild Asperud og direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO, Jan Pieter Groenhof, ber deg ta et oppgjør med hvordan overtid skrives.

– Det er viktig at du får betalt for den jobben du gjør. Det innebærer alle timer og minutter som du er på arbeidsplassen din. Det sier Brynhild Asperud, leder i NITO Spekter.

Hun føler seg nødt til å rope varsko rundt enkelte arbeidsgiveres praksis rundt overtid. Asperud ber tillitsvalgte over hele landet om å sjekke rutiner og eventuelt ta et oppgjør med sin arbeidsgiver.

Ikke jobb gratis – skriv overtid!

– Det er ikke galt å skrive overtid, sier Asperud.

Det er viktig at ressursbruken blir dokumentert og slik bidrar til å vise de faktiske kostnadene for helseforetakene.

– Ansvaret for finansieringen av lønn til nødvendig overtidsarbeid ligger ikke på deg som arbeidstaker. Hvis du ikke skriver overtid, har heller ikke arbeidsgiver tall å vise til når de skal dokumentere utgifter for helseforetakene, sier Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO.

Skap en kultur der dere skriver overtidstimer

– Hvis du lar være å skrive overtid gjør du det vanskelig for dine kolleger å gjøre det samme. Du bidrar til en kultur der det er forventet å ikke fakturere overtidstimene, sier Groenhof.

Han utfordrer og sier at du i verste fall står i fare for å bli sett på som illojal av kolleger.

– Du har kanskje råd til å ikke kreve timene, men har de andre på avdelingen din også det?

Dette er reglene for overtid

Alle arbeidstakere som er omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (kapittel 10, lovdata.no) har et lovbestemt krav på overtidsbetaling. Unntaket er kun de som er ansatt i en særlig uavhengig stilling eller i ledende stillinger.

– Noen arbeidstakere har høyere lønn fordi de har bakt overtidsgodtgjørelse inn i lønna.

– Hvis du har rett på overtidsbetaling så er grunnlønna di normalt også lavere i utgangspunktet nettopp for at du kan fakturere overtid, sier Asperud.
– I en tid med pandemi ble det skrevet langt mer overtid, fordi situasjonen krevde at folk måtte jobbe mer. Derfor kan du regne med at arbeidsgiver er vant til at det skrives overtid.

Overtidsarbeid skal være pålagt

– En fleksitidssaldo er til for at du selv skal kunne få en mer fleksibel hverdag. Hvis du alltid opparbeider deg flere fleksitimer enn du får avspasert, og kanskje i tillegg får strøket timer ved faste tidspunkt på året, så er sjansen stor for at du i realiteten jobber overtid som skulle vært pålagt med overtidsbetaling, sier Groenhof.

Overtidsarbeid skal være pålagt og avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det må foreligge et «særlig og tidsavgrenset behov» og ikke brukes som en fast ordning. Det vil si uforutsette hendelser som forstyrrer den jevne driften og som ikke kan planlegges.

– Noen ganger er det likevel sånn at overtid er pålagt selv om sjefen ikke direkte har sagt det til deg. Det avhenger av hvilke arbeidsoppgaver du har.
– Dersom du for eksempel analyserer prøver som ikke kan vente ved arbeidstidens slutt, vil det være naturlig at man skriver overtid uten direkte pålegg, sier Groenhof.

– Sjekk hvordan overtid er regulert i din tariffavtale slik at du vet hva du har krav på.

– Du skal uansett ha betalt for den jobben du gjør – ikke jobb gratis, avslutter Asperud.