Nye tall: Flere kjøper nullutslippskjøretøy

statens vegvesen Elbil, illustrasjonsbilde. Foto: Statens vegvesen.

Nesten 80 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler i 2022 er nullutslippsbiler.

Det er en økning på 14,1 prosent sammenlignet med fjoråret. Regjeringen har som mål at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Så langt viser tall fra Statens vegvesen at vi er på god vei.

Stor økning av elektriske varebiler

Hele 77,6 prosent av alle personbilene som ble registrert fra 1.januar til så langt i 2022, er nullutslippskjøretøy. Dette er totalt 116 645 nullutslipps personbiler.

For lette varebiler har det vært stor økning i år sammenlignet med fjoråret. I fjor var andelen førstegangsregistrerte lette varebiler 14,06 prosent, mens tallet i år er hele 28,57. Det er dermed registrert dobbelt så stor andel elektriske lette varebiler i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningen fortsetter også for elektriske bybusser. 68,64 prosent av årets førstegangsregistrerte bybusser går på elektrisitet. Dette er en økning på 55,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

–    Det er gledelig at andelen øker, og det blir spennende å se hvordan utviklingen blir videre. Statens vegvesen følger utviklingen tett for å se hvordan vi ligger an for å nå nullutslippsmålene i 2025. Elektrifisering av bilparken er et viktig bidrag til å nå Norges klimamål, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Mer tungtrafikk uten eksos

Også andelen nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen, brenselcelle) blant tunge kjøretøy øker markant. Mens det i 2016 bare ble førstegangsregistrert én lastebil som gikk på elektrisitet, var tallet 64 slike kjøretøy i 2021. I år er tallet steget til 327.

19,9 prosent av den totale personbilparken i Norge kjører på elektrisitet eller hydrogen. Av en bilpark på 2 899 279 personbiler utgjør det 577 322 utslippsfrie.