Nye regler skal gi barn bedre skadeerstatning

Mange barn har store drømmer for fremtiden, men ikke alle får dem oppfylt. En ulykke på sykkelen, i skibakken eller i trafikken kan snu opp ned på livet til både barn og familie. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

Den 1. mars endres reglene for skadeerstatning til barn. Det vil føre til at erstatningsnivået for barn og unge heves betydelig, ifølge regjeringen.

– Barn som blir skadet for livet, i for eksempel en trafikkulykke, skal få en riktig erstatning. De nye reglene sikrer rettferdige og korrekte erstatningsutbetalinger til barn, sier justis-, innvandrings og beredskapsminister Sylvi Listhaug (FrP) til regjeringens nettsider.

Regelendringene ble besluttet i statsråd før helgen.

Til nå har barn fått langt lavere erstatning enn voksne når de har blitt hardt skadet.

Dette kommer av at dagens erstatninger utbetales etter regler fra 1987, og at disse ikke reflekterer den utviklingen som har funnet sted for erstatning til andre grupper.

Det nye regelverket som trer i kraft 1. mars skal imidlertid endre på det.

Les også: Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Skadeerstatningsreglene skal bli mer treffsikre

Noe av det viktigste er at barneerstatningsreglene skal gjelde for skader som viser seg frem til skadelidte er 19 år, mot dagens regler som gjelder frem til 16 år.

Videre skal utmålingene av inntektstaperstatning og erstatning for varige mén skilles, med mindre det er åpenbart at vedkommende er 100 prosent ervervsufør.

Det betyr at hoveddelen av erstatningen, nemlig inntektstap grunnet uførhet, først skal beregnes etter fylte 21 år.

På den måten blir det enklere å vurdere den enkeltes karrieremuligheter og inntektsevne, slik at erstatningen blir mer treffsikker.

Utmåling av erstatning for tap av hjemmearbeidsevne skilles dessuten ut som en egen post, slik at det klargjøres at unge skadelidte også kan ha rett til slik erstatning.

Frem til fylte 21 år vil det utmåles en overgangserstatning. 

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

Nå kan du lese 270.000 bøker gratis på nett

Én av ti som bor i borettslag gambler med sin privatøkonomi