Nå kan du miste lappen på elsparkesykkel

elsparkesykkel Elsparkesykkel, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Nye regler gjør at en tur på elsparksykkelen fort kan bli kostbar. Nå kan du miste lappen om du kjører i fylla på elsparkesykkel. Du kan også miste forsikringsdekningen om du kjører elsparkesykkel med for høy promille.

De nye reglene for elsparkesykkel er trådt i kraft, og det innføres nå blant annet en promillegrense på 0,2 og aldersgrense på 12 år. Reglene åpner for at man kan miste sertifikatet om man blir tatt med ulovlig promille på elsparkesykkelen.

Her er det mange som er i faresonen: I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk svarer 4 av 10 brukere at de har kjørt i beruset tilstand.

– De nye reglene for promillegrense markerer også en grense for eget ansvar ved skade. Mange er i dag dekket med en ansvarsdel hvis de har en innbo- eller reiseforsikring, men har du forårsaket skade ved kjøring på elsparkesykkel med ulovlig høy promille risikerer du full avkortning på forsikringen. Du kan altså ende opp med å måtte dekke all skade selv, i tillegg til en eventuell bot fra politiet, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Kan miste førerkortet

I praksis innføres nå de samme reglene for fyllekjøring for elsparkesykkel som for moped, noe som betyr at en i verste fall kan miste førerkortet, men ikke like lenge som hvis en kjører bil med promille. De som ikke har tatt førerkort risikerer utsettelse.

– Innføring av en promillegrense håper vi vil heve terskelen for å kjøre elsparkesykkel i beruset tilstand. Ikke bare risikerer du en stor bot og tap av førerretten, men i verste fall risikerer du å skade andre eller selv bli alvorlig skadet. Vi har dessverre sett mange ulykker på elsparkesykkel de siste årene og de fleste ulykkene har skjedd i beruset tilstand. Ved å innføre promillegrense og forby utleie på natten er det forhåpentligvis mulig å gjøre noe med disse ulykkene, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk

Dette er de nye reglene:

  • Promillegrense på 0,2.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide elsparkesykler og fra 1. januar 2023 for privateide.

Fra før er det kun tillatt med én person på kjøretøyet, og maksimal hastighet ved passering av fotgjengere på fortau er 6 km/t.

I spørreundersøkelsen, som er utført av YouGov i mai, svarer 41 prosent av brukere av elsparkesykkel at de har kjørt i beruset tilstand. I aldersgruppen 18-29 år er andelen hele 51 prosent. Tidligere tall fra Oslo skadelegevakt har vist at 4 av 10 skadde på elsparkesykkel var ruspåvirket.