Matprisene svinger mye gjennom året

virke Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare, Virke. Foto: Virke.

Matprisene svinger mye, gjerne etter faste mønstre. Over tid har prisene på mat og drikke økt mindre enn prisene ellers i samfunnet.

Den siste tolvmånedersperioden viser at prisene på mat og drikke har gått opp 0,8 prosent, mens den totale konsumprisindeksen (KPI) har gått opp 3,7 prosent i samme periode.

– Det siste året har prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer trukket tolvmåndersveksten i konsumprisene ned, sier Vibeke Andersen, bransjedirektør for dagligvare i Virke.

Ser vi på perioden fra 2010 til 2021 er bildet det samme: Prisene på mat og drikke øker mindre enn konsumprisindeksen. Siden 2010 har gjennomsnittlig årlig vekst i den totale KPI-en vært 2,1 prosent, mens den for mat og drikke har vært 1,4 prosent.

Prisøkninger fra leverandørene

Sammenlignet med januar er det vanlig at matprisene stiger i februar, blant annet på grunn av prisøkninger fra leverandørene. De siste fem årene har prisøkningen i februar vært på 2,8 prosent i snitt.

Ifølge SSB har økte råvarepriser vært synlig over lengre tid, og disse reflekteres nå antakelig i prisene i butikken.