Leserinnlegg: Vi trenger en mer fleksibel sykepengeordning

sykdom Illustrasjonsbilde: Foto: Unsplash.

Dagens sykepengeordning er for rigid og firkantet, og kan i ytterste konsekvens holde folk utenfor arbeidslivet. I dag har man en sykepengeordning hvor en sykmeldt arbeidstaker kan motta sykepenger i 248 dager.

Av: Bård Hoksrud, Morten Wold, Dagfinn Olsen og Gisle Meininger Saudland, Stortingsrepresentanter for FrP.

Når denne perioden er over må man være helt arbeidsfør i 26 uker, før en ny rett til sykepenger er opptjent. Disse 26 ukene er spesielt sårbare for kreftpasienter og andre langtidssyke. Senskader fra behandling og tilbakefall eller kronisk sykdom gjør at mange strever med å kunne jobbe i en fulltidsstilling. Derfor er det mange som ikke klarer å opptjene retten til sykepenger og som rett og slett taper på å stå i jobb. I verste fall kan man miste jobben, ettersom arbeidsgiver har rett til å si deg opp etter 52 uker. 

For Fremskrittspartiet er det viktig å legge til rette for at det skal være lettest mulig å beholde tilknytning til arbeidslivet for dem som ønsker det, og ikke minst at de som bare har mulighet til å jobbe i en redusert stilling skal få gjøre det, uten at det skal få økonomiske konsekvenser.

For mange er det viktig å kunne beholde tilknytningen til arbeidslivet, selv om de er syke. På denne måten kan det være lettere å komme seg tilbake i jobb etter behandling eller når man er frisk nok til å kunne jobbe. Vi vet at det å stå lenge utenfor arbeidslivet kan minske muligheten for å komme tilbake i jobb etter sykdom. 

For å muliggjøre dette for dem som ønsker, trenger vi en sykepengeordning som legger til rette for mer fleksibilitet.

Derfor har Fremskrittspartiet foreslått en mer fleksibel sykepengeordning. Dette innebærer at man skal gjøre om sykepengeperioden til en tidskonto over to år, slik at man kan jobbe i redusert stilling og dekke resten over sykepengeperioden. Vi vil også sikre at oppsigelsesvernet ved langtidssykdom følger den utvidede sykepengeperioden.

Dette vil sikre et system som gjør at man ikke taper penger på å stå i jobb når man ikke kan jobbe fulltid, og sikre at returen tilbake til arbeidslivet kan bli lettere for mange.

Sysselsettingsutvalget fra 2019 pekte også på at en fleksibel sykepengeordning kan bidra til å redusere langtidsfravær og samtidig bidra til at færre faller ut av arbeidslivet.

Fremskrittspartiet mener det er behov for mer fleksibilitet og bedre tilrettelegging for kreftpasienter og langtidssyke. Vi håper de andre partiene ser behovet for å gjøre noe med dagens ordning og at de støtter våre forslag:

  • En ordning hvor sykepengeperioden gjøres om til en tidskonto.
  • Sikre at oppsigelsesvernet ved langtidssykdom opprettholdes ved en utvidet sykepengeperiode.
  • Sikre en praksis som styrker dialogen og partssamarbeidet i oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere.