SV og regjeringen svikter pasienter, leger og de eldre

lege helse Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Til tross for store lovnader har ikke SV levert mer penger i revidert nasjonalbudsjett til fastlegeordningen i forhandlinger med regjeringen. Det ligger heller ikke penger til flere omsorgsplasser. Det er et løftebrudd til landets pasienter, fastleger og de eldre, mener FrP.

– 163.000 nordmenn står uten fastlege. Det er svært alvorlig. FrP mener vi må styrke rekrutteringen ved å utdanne flere, minimere risiko for fastleger som ønsker å starte egen praksis, øke basistilskuddet og sørge for at danske leger som har gjennomført praksis kan få jobbe i Norge. Likevel klarer hverken Ap-regjeringen eller samarbeidspartneren SV å levere penger til fastlegeordningen, det er nok et løftebrudd fra alle hold, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i FrP.

FrP-politikeren er også misfornøyd med finansieringen av fastlegeordningen.

– Det er ikke lenge siden helsepolitiker i SV Marian Hussein satt og lovte masse penger til fastlegeordningen i en debatt hos legeforeningen, til stor applaus fra tilhørerne. Hadde de sett hva resultatet av den lovnaden ble, hadde nok applausen uteblitt, sier Hoksrud.

Politikeren er også skeptisk til prioriteringene til Sosialistisk Venstreparti.

– Politikk handler om å prioritere, og i revidert finner altså SV og regjeringen penger til myr og villaks, mens man kutter 1,6 milliarder i omsorgsboliger til de eldre. Nå er det på tide at noen slår i bordet og sier at nok er nok. De eldre skal ikke brukes som en salderingspost. Det trengs å gjøres et krafttak i eldreomsorgen, og sørge for at alle får de tjenestene de trenger, avslutter Hoksrud.