Leserinnlegg: Kalkulatorkluss hos Vedum!

kalkulator Kalkulator, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

I forrige periode var jeg leder av utdanningskomiteen, og var i mange diskusjoner mot Ap og Sp som kjempet for å redusere kompetansekravene for å komme inn på lærerstudiet.

Av: Roy Steffensen (FrP), Stortingsrepresentant for Rogaland, medlem av Finanskomiteen.

I regjering har de fulgt opp, og 24.januar kunne vi på NTB lese at de endrer opptakskravene til lærerutdanningen. Studentene trenger ikke lenger ha 4 i matematikk. Etter siste ukens kreative regnestykker fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum, kan det se ut som kompetansekravene er senket også i finansdepartementet.

Dagens Næringsliv spør på lederplass 4. mai om finansministeren kan regne, og hos VG kan man lese at matbudsjettet til Vedum ikke stemmer. Fredrik Solvang filleristet Vedum i Debatten på NRK 3. mai, Finansavisen skrev 28. april at Vedums kalkulator går i kluss, og i flere andre aviser har økonomer plukket regnestykket fra hverandre.

Senterpartiets leder har vist seg å overvurdere folks inntekter, og samtidig undervurdert folks utgifter. Da blir fort minus til pluss, men særlig troverdig er det ikke. Jeg utfordret finansministeren i et skriftlig spørsmål om å også regne på familier med mindre enn 1 million utbetalt i året, men det ville han ikke.

Her er utdrag fra svaret: «Det gir liten mening å sette opp et typeeksempel med lavere lønn, men med like høye utgifter i kroer til å betjene lån, og betale for mat, drivstoff, strøm og andre varer og tjenester som i det opprinnelige regnestykket. En slik familie ville gå i underskudd i utgangspunktet og ville uansett måttet gjøre tilpasninger for å få ned utgiftene.»

Vedum valgte altså en familie med 1 million utbetalt i året slik at regnestykket hans gikk i pluss, ellers ville utgiftene blitt for store.

FrP foreslo derimot kraftfulle tiltak allerede i oktober for å redusere utgiftene for folk. Da la vi på bordet skattelettelser, men også å kraftig redusere avgiftene på drivstoff, samt fjerne elavgift og mva på strøm. I sum ville familier fått langt mer å rutte med i 2022, men ingen andre partier støttet våre forslag. I stedet gikk vi inn i året med at Ap/Sp/SV vedtok et budsjett med de største skatte- og avgiftsøkningene på over 20 år, og vi har fått en cocktail med enorm prisøkning på strøm, drivstoff og matvarer. Samtidig har SV lovet at de skal kjempe for å øke skattene- og avgiftene ytterligere før sommeren.

Høye priser kan ikke styres politisk i Stortinget, men det kan høye skatter og høye avgifter. FrP har gjentatte ganger i vinter forsøkt å gjøre noe med de økte prisene, men de andre partiene har inntatt en «vente og se»-holdning.

Mens de venter, tømmes kontoen til folk og næringsliv.