Kulturminnefondets Formidlingsstipend 2022 søker kandidater!

oslo museum Kulturminnefondet søker kandidater. Foto: Pixabay.

Styret i Kulturminnefondet skal igjen kaste heder og ære over en person som formidler kulturhistorie, kulturarv og kulturminner på en måte som begeistrer lytterne.

– Dette handler om å fremsnakke historien, slik at vi forstår hvorfor metoder og teknikker ble brukt før, og hvilken relevans de har i dag. Og hvis du samtidig klarer å verve nye kulturminnefans i prosessen, så har du gjort en god innsats, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet har delt ut formidlingsstipend siden 2014, og i fjor var det Lill-Karin Elvestad for sin inspirerende historieformidling.

– Spesielt var det den nordnorske historien, og hennes engasjement for å sette i stand våningshuset på Elvestad gård i Balsfjord, med tilhørende åpning for allmennheten gjennom skrivekurs og formidling, som gjorde at hun pekte seg positivt ut i 2021, forteller Sundtoft.

Kulturminnefondet tar imot kandidater til “Formidlingsstipendet 2022” på sine nettsider. Stipendet er på 50.000 kroner, og det er styret i Kulturminnefondet som er jury.

Vinneren kan bruke stipendet reiser og foredragsvirksomhet, og får selvsagt muligheten til å bruke hederen i videre formidling.

Frist for innsending er 4. mars 2021. Det er ikke mulig å nominere seg selv.

Har du spørsmål om stipendet ta gjerne kontakt med Kulturminnefondet på telefon 73 10 36 00 eller direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, tlf. 900 32 750.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.