Kraftig nedgang i studentbolig-køen

I år er det langt enklere å få seg studentbolig gjennom samskipnadene enn tidligere år. Bildet viser Dramsvegen Panorama i Tromsø, som ble ferdigstilt i 2016. Foto: Petter Schive/ Norges arktiske studentsamskipnad

Hver høst er tusenvis av studenter på jakt etter et sted å bo, men i år er det lettere enn før. En rekordsatsing på nye studentboliger og færre utenlandsstudenter, er årsakene.

Per 3. august sto 12.810 i kø for å få en studentbolig, noe som er over 4500 færre enn samme tid i fjor, viser tall fra Studentsamskipnadsrådet.

Oversikt over køtall. Kilde: Samskipnadsrådet

– Det er gledelig at mange flere i høst får mulighet til å bo godt og rimelig i en studentbolig. Dette betyr likevel ikke at vi er i mål. Vi vil fortsette satsingen på studentboligbygging også fremover, uttaler statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo (H) i en pressemelding.

I år fører koronapandemien til at det kommer langt færre internasjonale studenter til Norge. Tidligere har disse blitt garantert bolig gjennom samskipnadene, men nå blir disse boligene tildelt norske studenter.

– Vi håper vi får en normalsituasjon utover høsten og at de internasjonale studentene kommer tilbake til Norge i 2021. Da er det viktig at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene finner gode løsninger for å finne boliger til de som kommer. Dette er noe vi vil følge med på i dialog med studentsamskipnadene, sier Horrigmo.

Les også: Dette er argumentene for og i mot at studenter skal melde flytting når de flytter hjemmefra

Annonse:


Bygges drøye 2000 studentboliger i året

I år er det satt av penger til 2200 studentboliger, og det har vært normalen i denne regjeringsperioden.

– Totalt har denne regjeringen gitt penger til 16.000 studentboliger, noe som er en historisk satsing, sier Horrigmo.

Det er likevel fortsatt behov for å bygge flere studentboliger, og særlig i de store byene. Regjeringen har derfor satt ned et eksternt utvalg som har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger.

– Utvalget har foreslått en rekke endringer til hvordan man kan sikre en studentboligordning som står godt i møte med tiden. Disse tiltakene vil bli presentert utover høsten i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, sier Horrigmo.

For de studentene som nå står i kø, er det ingen grunn til å miste motet.

– Jeg skjønner at det kan være stressede å stå i boligkø, men heldigvis ordner det seg som regel. Det er mest trykk på studentboliger ved semesterstart. Jeg har aldri hørt om noen som må reise hjem eller avbryte studiestart fordi de ikke har et sted å bo, sier Horrigmo.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Bank har lansert et vanntett mikrokort du kan ha på armen

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

Flytte hjemmefra? Du kan være innboforsikret gjennom foreldrene dine

16 tips til en sunn studentøkonomi