Kvinner og menn uenige om hva som bør pusses opp i boligen først

Nordmenn elsker å pusse opp, og bad og kjøkken står gjerne øverst på lista. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Tre av fire huseiere går med planer om å pusse opp boligen, viser en en fersk undersøkelse. Men kvinner og menn er ikke enige om hva som skal gjøres først.

Kvinner er mest opptatt av grep som skaper trivsel i hjemmet, mens menn heller vil starte med forbedringer av tekniske forhold og utsiden av huset.

Dessuten oppgir flere menn enn kvinner at de går med planer om å pusse opp: Rundt 80 prosent av mennene sier at de har planer, mens 70 prosent av kvinnene sier det samme.

Dette går frem av If Boligundersøkelse, som TNS Gallup gjennomførte for forsikringsselskapet i fjor høst. Hele 1020 eiere av eneboliger, rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og andre småhus er intervjuet.

– Undersøkelsen viser at vi er opptatt av å ta vare på den store investeringen som en bolig er for oss, men at vi kanskje litt for ofte prioriterer overflateoppussing i stedet for helt nødvendig vedlikehold av det som ikke synes så godt, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Kommunikasjons-rådgiver Sigmund Clementz i If. FOTO: If

Kommunikasjons-rådgiver Sigmund Clementz i If. FOTO: If

Ulik prioritering mellom kjønnene

Det er imidlertid en viss uenighet om hvilke utbedringer som står øverst på dagsorden. Menn sier oftere enn kvinner at de først vil gå i gang med å pusse opp stue, garasje, uthus og elanlegg.

Kvinner sier imidlertid oftere enn menn at de har planer om å pusse opp badet først.

– Satt på spissen er kvinnene mest opptatt av å pusse opp rom inne, mens mennene heller mot å ta grep i husets tak og fire yttervegger. Dette bildet bekreftes av at begge kjønn er skjønt enige om at de tar initiativ til ulike prosjekter, sier Clementz.

Bad og kjøkken viktigst

Bad og kjøkken står først for tur hos folk flest. Disse og andre trivselsorienterte oppussingstiltak som stue, soverom, terrasse og garasje, utgjør sju av ti tiltak som står på planen.

– Undersøkelsen viser at vi jevnt over er mest opptatt av å forbedre ting i huset som går raskt og synes godt. Dyrere og mindre synlige oppgraderinger, som har stor betydning for boligens tekniske stand, kommer ofte i andre rekke, sier Clementz.

– Men å sette i gang prosjekter inne kan være høyst nyttig for boligens tekniske stand. For eksempel innebærer en grundig oppussing av bad og kjøkken som oftest at elanlegg, vann og avløp får en nødvendig fornyelse, sier Sigmund Clementz i If.

Få vil drenere

Færre enn to av ti som har planer om å pusse opp vil gå først i gang med tekniske utbedringer som yttertak, kledning, vinduer, elanlegg og drenering. Knapt noen nevner drenering.

– Jeg vil oppfordre alle boligeiere til å lage en vedlikeholdsplan – og inkludere sparing til de utbedringene som skal gjøres. For eksempel er de anbefalte tidsintervaller for kostbart vedlikehold av tak og drenering og maling av hus. God drenering er nødvendig, men lite synlig. Gjør en kul begivenhet ut av det! Når dere er ferdige, hva med å invitere venner og naboer til dreningsfest? Invitasjonen blir garantert lagt merke til, avslutter Clementz.


Andre funn i undersøkelsen:

  • Jo yngre huseier, desto større andel er det som går med planer om oppussing. Blant de over 60 år som svarer i undersøkelsen, er det 37 prosent som ikke har noen konkrete planer, mens dette gjelder bare 17 prosent i gruppen opp til 45 år.
  • Det er oftest mennesker i hovedstadsregionen og i nord som går med planer om oppussing.
  • Menn som kvinner er skjønt enige om at det er mannen i huset som tar initiativ til å sjekke det elektriske anlegget, male huset utvendig og bytte tak.
  • Motsatt er det når det gjelder hvem som tar initiativet til å pusse opp kjøkkenet og tapetsere eller male innendørs; her er det som oftest kvinnen som får ting til å skje.
  • Huseiere under 30 år er mest opptatt av å pusse opp kjøkken og bad. De mellom 30 og 45 år er også opptatt av å pusse opp badet, men nå har søkelyset også kommet på å inkludere garasje, uthus, hage og terrasse.

Kilder: TNS Gallup / If Skadeforsikring