Jordbruksforhandlingene starter: jordbruket overrekker kravet

landbruk Jordbruksforhandlingene, illustrasjojsbilde. Foto: Nordges Bondelag.

27. april kl 11 presenterer bondeorganisasjonene årets krav i jordbruksforhandlingene. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært alvorlig, og forventningene er høye før det første oppgjøret med Ap- og Sp-regjeringen.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Forventningene i landbruket er høye før det første oppgjøret med Ap- og Sp-regjeringen.

– Vi går inn i forhandlingene med et bakteppe få kunne forestille seg for ett år siden. Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært alvorlig, sier Bjørn Gimming. Han sier at resultatet og signalene fra årets oppgjør blir viktige for næringa: – Det handler om både tydelig inntektsløft og kompensasjon av ekstraordinære kostnader, sier Gimming.

– Den beste beredskapen er en løpende matproduksjon, det har krigen i Ukraina vist oss. Da må forholdene legges til rette slik at bøndene kan fortsette å produsere mat, sier bondelagslederen.

Det er ventet at staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.