Høyere minstelønn i ni bransjer

tall Kalkulator, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Renholdere og ansatte i fiskeindustrien er blant arbeidstakergruppene som har fått høyere minstelønn. Fra 15.juni er minstelønnsatsene økt i ni bransjer.

Fra og med 15. juni økte minstelønnssatsene i de bransjene der det er allmenngjorte tariffavtaler. Det betyr at alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor den aktuelle bransjen har krav på lønn i samsvar med tariffavtalen.

– Selv om virksomheten ikke har inngått tariffavtale, må den betale «tarifflønn» til sine arbeidstakere. Bakgrunnen for dette er at minstelønnssatsene er tatt inn i en forskrift, som forplikter alle de aktuelle virksomhetene, sier HR- og ledelsesrådgiver i Simployer, Hans Gjermund Gauslaa.

De bransjene som har slike allmenngjorte tariffavtaler er:

  • skips- og verftsindustrien
  • bygningsarbeid på byggeplasser
  • godstransport på vei
  • persontransport med turbil
  • fiskeindustrien
  • renhold
  • elektro
  • overnatting, servering og catering
  • jordbruk og gartneri

Det er Tariffnemda som, etter krav fra store arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjoner, avgjør om lønnssatser i en tariffavtale skal allmenngjøres.

– Formålet med å fastsette minstelønnssatser på denne måten er å sikre at utenlandske arbeidstakere får om lag den samme lønnen som norske arbeidstakere får. Det er derfor en metode for å hindre såkalt «sosial dumping», sier Hans Gjermund Gauslaa i Simployer.