Fra 1. mai er det omregistreringsavgift også for elbil

bil Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Fra og med 1. mai må det betales omregistreringsavgift på inntil 1.670 kroner ved eierskifte for elbil. Avgiften er vedtatt i statsbudsjettet for 2022.

Stortinget vedtok i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022 at det skulle innføres omregistreringsavgift på person-, vare- og lastebiler mv. som kun benytter elektrisitet til fremdrift, med en sats på 25% av satsen for øvrige personbiler.

Avgiften trådte ikke i kraft fra 1. januar i år, fordi endringene i avgiften måtte avklares med EFTA’s overvåkingsorgan ESA. ESA har nå gitt sin godkjenning, og Finansdepartementet har besluttet at avgiften skal innføres fra og med 1. mai.

De digitale selvbetjeningssystemene for betaling av omregistreringsavgift vil bli oppdatert med de nye satsene fra samme dato.