– Folk står på for å redde verdiene sine

regnvær Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Store nedbørsmengder, kjellere fulle av vann, steinsprang og fortsatt stigende vannmasser. Hos Frende Forsikring har de riggert seg for stor pågang fra områdene med rødt farevarsel.

– Vi er imponert over innsatsen til innbyggerne som er rammet av flommen. Mange gjør en stor egeninnsats for å begrense skade, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende, som har hovedkontor i Bergen.

Flomskader er arbeidskrevende for forsikringsselskapene, som har forberedt både takstfolk og skadeapparat.

– Når vannet renner inn har kundene våre et akutt behov for å vite at de får hjelp så fort som mulig. Når folkene våre rykker ut dokumenterer vi skadene og setter i gang med skadebehandlingen med det samme, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende.

– Vi har allerede fått et titalls meldinger om skader fredag, og venter flere gjennom helgen og på mandag, når skadene blir registert hos oss, sier hun.

– Folk er forberedt

I flomutsatte områder gjør befolkningen mye selv, for å sikre verdiene sine når flomvarselet kommer.

– Folk er forberdt. Selv kan du sørge for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør tingene dine flyttes opp fra gulvet, sier Slettemoen. Hun anbefaler også å rydde hage og tomt for alt som kan bli tatt av flomvannet, og å holde dører og vinduer til kjelleren lukket.

– Folk står på for å redde verdiene sine. Når vannet eiendommen din må du ikke utsette deg selv for fare. Slå av sikringer for etasjen som har fått vann inn. Og hold deg for all del unna elver, bekker og fjorder med høy vannføring, sier hun.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

TIPS: Gode råd ved flom

 1. Gjør det du kan for å begrense skaden.
 2. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 3. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 4. Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 5. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 6. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 7. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 8. Rydd slam og gjør rent.
 9. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 10. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre – og denne har vært oversvømt – vurderes først uttørking før eventuell riving.
 11. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 12. Bygninger som står i fare for å «flyte opp» må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.

Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool