Det blir kundeutbytte fra Fana Sparebank i år

Fana Sparebank Administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø. Foto: Fana Sparebank.

Det ligger i Fana Sparebank sin kultur å gi tilbake til lokalsamfunnet og kundene. Nå betaler banken ut 55 millioner i kundeutbytte til alle som har hatt lån eller innskudd i foregående år.

Kundeutbyttet er basert på hvor mye du har i lån og sparepenger, bankens resultat, og hvor lenge du har vært kunde i foregående år. Alle kunder i Fana Sparebank som har hatt innskudd, lån eller begge deler minst én dag i løpet av det foregående året, kvalifiserer til å få kundeutbytte.

– Det er gledelig at kundene våre skal få sin del av overskuddet. Vi vil gi tilbake til kundene våre, og den beste måten å gjøre det på er med kundeutbytte, sier administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø.

Fana Sparebank har i løpet av sine 140 år vært en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet, og deler hvert år ut flere millioner til ulike kategorier i lokalmiljøet. Både barn og unge, personer som har gjort noe bra for andre, bedrifter og organisasjoner innen bærekraft og virksomheter i vår region.

Nå vil banken også at kundene skal få ta del i overskuddet direkte.

– Vi er en av få selveide, lokale sparebanker i Norge. Det betyr at inntekten vi får fra kundene ikke går til investorer, men kommer oss og kundene til gode. Derfor er det naturlig at de også får ta del i overskuddet vårt, gjennom kundeutbytte, sier Nærø.

Kundeutbyttet gjelder for 2021, og vil bli utbetalt til kunder i 2022 – uavhengig av om du fremdeles er kunde i banken eller ikke. Det vil bli delt ut utbytte både for innskudd og utlån, for inntil 2 millioner kroner.

– Det er viktig for oss at vi ikke gjør forskjell på kundene, og alle som bidrar skal få ta del i utbyttet. Kundeutbytte gjør at vi får gi tilbake til våre kunder, samtidig som vi håper det bidrar til å flere nye kunder inn i banken, forteller Nærø.

Det betyr selvsagt ikke at Fana Sparebank skal slutte med gavemidler – dette kommer altså i tillegg til pengene som allerede deles ut, legger hun til.

Kunder av banken kan få inntil 8.000 kroner totalt i kundeutbytte.