Derfor bør du ikke lade bilen med skjøteledning

elbil Elbil lading. Foto: Frende.

Å lade elbilen på påskefjellet er alltid like lett, men unngå å bruke skjøteledning og kabelspole om du kan.

– Skjøteledninger er ikke er egnet slik belastning over tid. Det er brannfarlig, sier Øystein Øren som er brannekspert i Frende Forsikring. Du må være ekstra forsiktig hvis skjøteledningen ligger i en kveil, på trommel eller snelle når du bruker den. 

– Vi har etter hvert mange eksempler på at feillading av elbiler fører til varmgang og brannskader, sier han. 

Alle lader hjemme

En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at 78 prosent av elbileierne lader hjemme. 12 prosent lader på jobb. En av ti lader begge steder. 

– Vi vet at mange bruker ladeløsninger som har lang ladetid og gir dårlig effekt. Det betyr ekstra belastning på husets el-anlegg. Å lade på denne måten er sjelden sikret mot lynnedslag og jordfeil, og brannfaren øker, sier branneksperten. 

– Heller ikke vanlige stikkontakter er egnet for denne type belastning over lang tid, sier han. 

Ifølge Elbilforeningen er det noen retningslinjer du må følge når du lader med vanlig stikkontakt: 

  • Du må ha egen kurs til elbilen 
  • Maks 10 A kurs 
  • Kursen må ha jordfeilbryter type B 
  • Du må alltid trekke ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig 

Kjenn om det blir varmt

– Retningslinjene gjelder der du lader til daglig. Du kan selvfølgelig lade på besøk hos andre, eller på hyttetur, selv om det ikke er lagt opp til elbillading der. Men da anbefaler vi at du følger med. Kjenn etter om det er temperaturøkning i kabel og kontakt, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende. 

– Skrekkeksempelet er en tynn eller underdimensjonert skjøteledning, plugget i vanlig stikkontakt inne, strukket ut gjennom dør- eller vindusåpning, og som i tillegg er kveilet sammen på en kabelspole, sier han. 

Ladeboks er sikrere

Elbilforeningen anbefaler at du installerer en hjemmelader der du lader til daglig. Det er både sikrere og raskere, og kan også installeres på hytta. 

– Lader du fra en ladeboks brukes en egen elbilkabel som er laget for å tåle høy effekt og belastning over tid, sier Øren i Frende. Montert riktig vil den også være koblet til en egen kurs, ha riktig sikring og DC-beskyttelse. 

– Ladeboksen slår automatisk av strømmen når bilen er ferdig ladet, og gir beskjed hvis noe er feil. Det ligger mye branntrygghet i det, sier branneksperten. 

Ladetips: 

  • Invester i «ladeboks» som gir trygg lading.
  • Ikke bruk skjøteledning på trommel som ikke er dimensjonert for langvarig belastning/lading.
  • Ikke belast skjøteledningen med mer enn det den er beregnet for
  • Ikke la ledning komme i klem i vinduer og dørsprekker
  • Pass på at ladekabel er låst fast når du lader
  • Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Kilde: Elbilforeningen og Frende