Stortinget vil ha kortbetaling på både nye og gamle hurtigladere i 2025

elbilforeningen Kortbetaling på elbil ladestasjon. Foto: Elbilforeningen.

Stortingets beskjed til alle ladeselskap er klar og tydelig: Det eneste fornuftige nå er å bygge ladestasjoner med kortbetaling. – Elbil skal være for alle, og det er oppløftende at Stortinget ønsker mer forbrukervennlig lading og er konkrete på når dette skal på plass, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Dagens vedtak er resultat av at SV ved stortingsrepresentanten Mona Fagerås fremmet forslag på Stortinget i fjor med krav om «kontaktløs kortbetaling («tæpping») direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere, inkludert en frist for ettermontering på eksisterende ladeinfrastruktur».

Nå har SV og Fagerås fått støtte fra alle partier i komiteen om at nye hurtig- og lynladere skal ha mulighet for kortbetalingsløsning. I tillegg går et flertall inn for at det må ettermonteres kortbetaling på de hurtigladerne vi har i dag.

I innstillingen som i dag ble avgitt i transport- og kommunikasjonskomiteen, vil samtlige partier representert i komiteen stemme for å få på plass kortbetaling på nye hurtigladere. I tillegg vil et flertall bestående av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre at ladeselskapene også må sørge for å ettermontere en kortbetalingsløsning på allerede eksisterende ladestasjoner innen utgangen av 2025.

– Det er fantastisk at samtlige partier er enige om at vi ikke kan fortsette med det lite forbrukervennlige betalingskaoset vi har i dag, sier Unni Berge.

Stortinget har «forhåndssvart» på regjeringens planlagte høring

Regjeringen har tidligere i sin nye ladestrategi varslet at det skal etableres krav om kortbetaling på nye hurtigladere.Forslaget skal nå sendes på høring.

Forslaget går ut på å stille krav om kortbetaling og/eller kontaktløs betaling (NFC) ved alle nye ladepunkter over 50 kW fra 2023, og at det vil bli satt en frist for ettermontering ved eksisterende ladepunkter.

I dag har Stortingets flertall forhåndsvart på denne høringen og anmoder dermed regjeringen om at ettermontering skal være på plass innen utgangen av 2025.

For Elbilforeningen har forbrukervennlig betaling med et minstekrav om kortbetaling ved tæpping, lenge vært et viktig krav på vegne av medlemmene.

– Vi har fått innspill fra svært mange medlemmer om at de ønsker seg enklere betaling når de hurtiglader, så dette er en hyggelig nyhet å bringe tilbake til dem, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.