Bompenge-smell for elbilistene

naf Bompenger, illustrasjonsbilde. Foto: NAF.

Vegvesenet har anbefalt å øke bomtakstene for elbiler. – Her svinger man pisken over bilistene igjen, i stedet for å bruke kollektiv-gulroten, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Vegvesenet anbefaler å heve bomtaksten for elbiler til opptil 70 prosent av det bensin- og dieselbilene betaler. I dag er denne grensen 50 prosent.

I tillegg foreslår de lik takst som bensin- og dieselbiler i 2025, dersom målet om at nye biler som selges er nullutslippsbiler er nådd.

– Det er ikke elbilistenes feil at kollektivtrafikken ikke er god nok. Dette blir først og fremst en kraftig ekstraregning til alle de som har gjort som politikerne har ønsket og skaffet seg en elbil. Så lenge bompengene økes uten at folk får et bedre kollektivtilbud er det bare å legge en ekstra kostnad på folk som ikke har alternativer, sier Handagard.

Har hatt to år på omstilling

Fokuset burde vært på bedre kollektivtilbud, ikke å gjøre det dyrere å kjøre elbil, mener NAF. Medlemsorganisasjonen har etterlyst tiltak som fleksible billetter, innfartsparkeringer og flere avganger for å styrke tilbudet.

– Gjennom hele våren har kollektivselskapene truet med rutekutt og et dårligere tilbud, mens lite har skjedd for å lokke folk tilbake til buss, tog og bane. Etter to år med pandemi burde selskapene vært forberedt på at de måtte kjempe for å få kundene tilbake, sier Handagard.

Byenes utfordring

NAF reagerer særlig på forslaget om lik sats fra 2025. Økte bompenger for elbiler vil gjelde i hele landet, ikke bare i byene.

– Lik bomsats vil gjøre det mindre attraktivt å velge elbil. Klimamålene og målet om at alle nye biler er nullutslipp fra 2025 er nasjonalt satt. Norge er i ferd med å nå målene for utslipp fra persontransporten. Da blir det feil å skulle løse byenes kollektiv-knipe med å gå tilbake på den politikken som har virket så godt i mange år, sier Handagard.

Én av ti mener bompenger er viktigste elbilfordel

NAF har i spørreundersøkelse spurt om hvilken elbilfordel som er viktigst for folk. Bompengerabatt er nummer tre på listen over hvilke elbilfordeler folk syns er viktigst, og 11 prosent mener bompengerabatt er den aller viktigste.

– Mange har valgt elbil i og rundt byene for å få økonomien til å gå opp. Når alt blir dyrere, blir det feil å straffe folk ytterligere for å ta miljøvennlig bilvalg, avslutter hun.