Boligprisene i Trondheim gikk ned 18,% i september

trondheim Trondheim. Foto: Pixabay.

Boligprisene i Trondheim sank med 1,8 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,5 prosent, melder Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene i Trondheim med 0,5 prosent. Det er sterkere sammenliknet med Stavanger (-1,2 prosent), Oslo (-0,8 prosent) og Bergen (-0,7 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 5,5 prosent. Det er en svakere vekst enn i Stavanger (+9,4 prosent) og Oslo (+6,3 prosent), men sterkere enn i Bergen (+5,3 prosent).

Det har i september blitt solgt 523 boliger i Trondheim. Det er 4,0 prosent flere sammenliknet med tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det solgt 4344 boliger. Det er 6,3 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i september blitt lagt ut 630 boliger for salg i Trondheim. Det er 28,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det blitt lagt ut 4738 boliger til salgs. Det er 1,4 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 21 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 29 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.631.464,-.