1 av 4 sier elbil er mindre aktuelt med regjeringens budsjettforslag

elbil Elbil lading, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Norsk elbilforening, sier 24 prosent av alle som vurderer å kjøpe bil at det blir mindre aktuelt for dem å velge elbil i fremtiden hvis regjeringens elbilforslag for 2023 får gjennomslag.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at man i 2023 innfører full moms på elbil og kompenserer momskostnaden for bilens pris opptil 500.000 kroner gjennom en støtteordning.

− Hvis 1 av 4 velger fossilbil framfor elbil, så når vi ikke klimamålene. En bil lever i nesten tjue år. Politikerne må sikre at folk velger nullutslipp slik at vi unngår store unødvendige klimagassutslipp, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Vil heller ha lav moms enn subsidier

Elbilforeningen er enig at med en elbilandel på over 80 prosent i nybilsalget er tiden kommet for å starte en forsiktig innfasing av moms på elbil.

− Det er likevel helt sentralt at politikerne skjønner hvilken strategi som har skapt den norske elbilsuksessen. Det er ikke en subsidieordning, sier Bu.

Elbilforeningen mener resultatet av spørreundersøkelsen er en advarsel til politikerne.

− Bilkjøpere påvirkes av hvordan man innretter kjøpsavgiftene på bil, og elbilsatsingen går ikke av seg selv. Det er jo nettopp dette den norske suksessoppskriften på elbil har vist. Selv om man nå vil starte å fase inn moms, må man holde fast med strategien og være forutsigbar, sier Bu.

Ønsker forutsigbar avgiftspolitikk for årene som kommer

Elbilforeningen har advart mot å bytte til en subsidieordning fordi den vil være lite bærekraftig, og sårbar for rask og uforutsigbar nedtrapping i årene som kommer.

Elbilforeningen peker isteden på å gradvis og forsiktig starte innfasing av moms på elbiler fra 2023. Dette kan enten skje ved å fase inn moms på de dyreste elbilene, eller å fase inn en flat lav momssats på alle elbiler, på maksimalt 5 prosent.

− Elbilforeningen ønsker i tillegg en plan for hvordan moms på elbil vil være i årene framover. Denne planen kan knyttes til utviklingen i elbilandel i nybilbilsalget, for slik å sikre sammenheng mellom virkemiddelbruk og klimamål, sier Bu i Elbilforeningen.