Sparelystne nordmenn går glipp av milliarder med dårlige innskuddsrenter

lunar Norgessjef i Lunar, Eilin Schjetne. Foto: Lunar.

Flere banker tilbyr innskuddsrenter på godt over 1 prosent, men ifølge SSB lå husholdningenes gjennomsnittlige innskuddsrente i norske banker på rekordlave 0,38 prosent ved utgangen av fjoråret. Selv om nordmenn sparer som aldri før, går de glipp av milliarder fordi pengene er plassert på kontoer som gir dårlig avkastning.

– Det meste øker. Prisen på matvarer anslås å øke med 4–5 prosent, strøm og bensin blir dyrere og vi får høyere boliglånsrenter. Men for mange står innskuddsrentene stille. Det er dårlig nytt for lommeboka til norske forbrukere. Flere brukskontoer står fremdeles med nullrente, og sparekontoer med fancy navn har ofte lavere rente enn det vi gir på brukskontoen. Jeg råder derfor nordmenn til å være mer oppmerksomme på hvor gode innskuddsrenter de har, sier Norgessjef i Lunar, Eilin Schjetne.

Nordmenn går glipp av milliarder

Ved utgangen av 2021 lå husholdningenes gjennomsnittlige innskuddsrente i norske banker på bare 0,38 prosent. Ifølge SSB var det samlede innskuddet fra norske husholdninger på 1556 milliarder norske kroner ved årsslutt. Med en rente på 1 prosent ville den årlige avkastningen vært i overkant av 15 milliarder kroner. Men når den gjennomsnittlige innskuddsrenten ligger på 0,38 prosent, må norske husholdninger nøye seg med rundt 6 milliarder kroner. Nordmenn går derfor glipp av milliarder av kroner i året fordi pengene står på kontoer med dårlig avkastning.

– Jeg tror mange ikke er klar over hva slags innskuddsrenter de får i banken. Med rekordhøy prisstigning og rekordlave innskuddsrenter er det utfordrende å få pengene til å vokse med mindre du er god på aksjer og fond. For dem som synes dette blir for komplisert er mitt klare råd å sjekke hvem som kan gi deg de beste innskuddsrentene, og sette pengene der, sier Norgessjef i Lunar, Eilin Schjetne.

Sparekontoer med bindingstid er gammeldags

I mars ble det kjent at Lunar ønsker å kjøpe Instabank, og henter ytterligere 70 millioner Euro i frisk kapital for videre satsing i Norden. Lunar tar nå full sats på det norske markedet, og har mer tro på gode betingelser på kontoer uten begrensinger enn tradisjonelle sparekontoer med lang bindingstid og rigide uttaksbegrensninger.

– Skal du ha høy innskuddsrente, må du som regel opprette egne sparekontoer med en rekke bruksbetingelser som å binde kapitalen over lengre perioder. Ifølge SSB utgjør slike innskudd kun sju prosent, noe som viser at interessen er lav. Kundene vil ha mer fleksible ordninger som ikke legger lokk på kapitalen. Tradisjonelle sparekontoer har på mange måter gått ut på dato. Derfor gir vi dem den beste renten på brukskontoen, sier Eilin Schjetne.

Innskuddsrenten henger etter utlånsrenten

I april satte Norges Bank opp styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Etter den første oppjusteringen fra null til 0,25 prosent i oktober i fjor, kommenterte E24 at ikke alle banker som satte opp utlånsrenten fulgte opp med tilsvarende oppjustering av innskuddsrentene.

– Når rentenivået i samfunnet stiger, er det naturlig å følge opp med tilsvarende renteøkning på innskudd. Dette er fordi kundenes innskudd er med på å finansiere bankenes utlån. Etter hvert som Norges Bank i løpet av året gjør ytterligere renteøkninger burde nordmenn følge med på om banken følger opp med bedre innskuddsrenter, sier Schjetne.

Gir landets høyeste rente på brukskonto

Fra og med 5. april gir Lunar 1,35 prosent rente på brukskontoen til alle kunder fra første krone opp til 100.000 kroner i innskudd. Det er ifølge Finansportalen 7. april landets høyeste innskuddsrente på brukskonto*, og på høyde med de beste sparekontoene.