SpareBank 1 SR-Bank setter opp boliglånsrenten

kalkulator Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

I lys av at Norges Bank setter opp styringsrenten og økte kostnader på innlån til banken, justerer SpareBank 1 SR-Bank boliglånsrenten for eksisterende kunder med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Pengemarkedsrenten har steget gjennom vinteren, også raskere enn styringsrenten til Norges Bank. Fordi bankens kostnader for innlån er blitt høyere, justerer vi boliglånsrenten, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

Samtidig som det er usikkerhet i verden, er det høy aktivitet i norsk næringsliv og lav arbeidsledighet. Den sterke utviklingen i økonomien gjør at det er ventet flere hevinger av styringsrenten fremover.

De nye betingelsene i SpareBank 1 SR-Bank blir gjort gjeldende fra 29. mars for nye lån, og fra 10. mai 2022 for eksisterende lån.