Skift olje og filter regelmessig for mindre slitasje og lavere drivstofforbruk

bil olje Oljeskift, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

På nyere kjøretøy kan et skiftintervall ligge på omtrent hver 3000 kjørte mil. Hyppige skift gir mindre slitasje på motoren samtidig som drivstofforbruket ditt blir lavere. Vianor anbefaler at oljefilteret alltid byttes samtidig som oljen. Gjør du ikke det reduseres effekten av oljeskiftet betydelig.

På 1990-tallet var det ofte behov for et oljeskift etter 500 mil. På dagens bilmodeller har det økt til for eksempel 3000 mil.

– Noen tror at det holder å bytte oljefilter kun ved annethvert oljeskift. Sannheten er at selve oljen klarer seg lenger enn filteret. Oljefilteret fylles med skitt og partikler etter noen tusen mil. Det betyr at du alltid må bytte filteret når du skifter oljen. Gjør du ikke det flyter oljen ned i motoren uten å bli filtrert. I ytterste konsekvens skader det bilens motor, sier Harald Nordseth, servicesjef Vianor Norge.

Slik velger du riktig type olje for din bil

Det finnes mange ulike klassifiseringsstandarder for olje du må ta hensyn til når du velger din type. De to viktigste for personbiler er graden av viskositet og ACEA-klassifiseringen.

– Viskositeten, eller hvor flytende oljen er, angis med to tall. Det kan for eksempel være 10W-30. De første tallene viser hvor flytende oljen er i høye temperaturer. Høyere siffer angir en olje som klarer seg godt i høye temperaturer, forteller Nordseth.

ACEA-klassifisering viser hvilket formål oljen er beregnet for. A-klassen er for bensindrevne personbiler, klasse B er for dieselmotorer, klasse C er tilegnet personbiler som har en katalysator eller partikkelfilter og klasse E er for tunge kjøretøy. Nummeret etter bokstaven angir bruksområde for oljen; et høyere tall betyr en mer krevende oljeklasse.

Feil type olje? Da ryker garantien

Har du en motorgaranti må du være ekstra nøye med hvilken type olje du bruker. Hvis den ikke står i stil med fabrikkens spesifikasjoner, så gjelder sannsynligvis ikke garantien din lenger.

For korrekt intervall og oljetype på din bil, anbefales det å kontrollere bilens brukermanual.

– Du må kunne bevise hvilken type olje som er i motoren. Hos Vianor registreres alltid oljens produktnummer når vi utfører et skift. Det gjør det enkelt å kontrollere i ettertid, og vi tar alltid ansvar for at motoren fylles med riktig olje, sier Nordseth.

Dette må du huske ved oljeskift:

  • Bytt alltid filteret når du skifter olje – et skittent filter vil ødelegge effekten av den nye oljen.
  • Oljeskift skal gjøres regelmessig. Biler med en dieselmotor er spesielt følsomme da de har et partikkelfilter som gjør at motoroljen fortynnes med tid.
  • Ved valg av motorolje skal oljens viskositet og ACEA-klassifisering kontrolleres.
  • Bilen skal ha motorolje som oppfyller bilprodusentens krav. Da gjelder også en eventuell motorgaranti ved motorskade.
  • Hvis du har en oljesensor må den nullstilles – hvis ikke registreres ikke skiftet.