1 av 4 nordmenn har bedt om økonomisk hjelp

Frelsesarmeen Stadig flere har gått til veldedige organisasjoner for å få mat på bordet. Her fra Frelsesarmeens matutdeling.

Mange nordmenn har gått til familie, venner eller organisasjoner for å få økonomisk hjelp det siste halve året.

Det viser en fersk undersøkelse Ipsos har gjort på oppdrag for Frelsesarmeen.  

– Vi ser at mange går til andre enn det offentlige når de trenger hjelp til å få hverdagen til å gå rundt. Vi i Frelsesarmeen har merket stor pågang på våre tjenester og denne undersøkelsen viser også at mange går til sine nære relasjoner, sier Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.  

Totalt har hver fjerde nordmann bedt om hjelp fra familie,venner og/eller virksomheter.  

Unge går til nære relasjoner 

I undersøkelsen fra Ipsos svarer 2 av 10 at de har bedt venner og familie om økonomisk hjelp for å få det til å gå rundt de seneste seks månedene. Det er en dobbelt så høy andel fra samme spørsmål ble stilt av Frelsesarmeen i 2020 (9 prosent) til 2023 (20 prosent). 

– Folk er også spurt om de vil gjøre det samme det neste halve året og hele 17 prosent svarer ja, mens mange er usikre, fortsetter Smith-Solevåg.

Det er aldersgruppen 18 til 29 år som utmerker seg tydeligst av de som svarer at de har bedt familie og venner om økonomisk støtte de siste seks månedene. Hele 42 prosent er i denne kategorien.   

Nav og Frelsesarmeen 

14 prosent svarer at de har bedt om økonomisk hjelp fra en offentlig eller ideell virksomhet for å få hverdagen til å gå rundt de siste seks månedene, og for 55 prosent av disse var dette første gang.  

En fersk rapport fra Fafo, som har undersøkt matkøene til Frelsesarmeen, viser at NAV har sendt flere av sine besøkende til den ideelle organisasjonen.  

– Tallene fra Ipsos viser at 64 prosent krysser av for at de har fått hjelp fra blant annet NAV, men som vi også vet fra rapporten til Fafo, oppsøker ofte de samme menneskene organisasjoner som Frelsesarmeen, sier Smith-Solevåg.

Den organisasjonen flest har krysset av for etter NAV er Frelsesarmeen. 15 prosent svarer at de har fått hjelp herifra. Alene eller i tillegg til andre.  

– Vi ser at nesten like mange som har bedt om hjelp sier de ganske eller svært sannsynlig vil trenge den samme hjelpen det neste halve året. Mange ser ikke lyst på fremtiden, men vi forsøker så godt vi kan å hjelpe til med grunnleggende behov. I tillegg til omsorg og fellesskap, sier Smith-Solevåg.

– Også håper vi NAV bruker sitt skjønn, slik at vi kan være det supplementet vi er ment å være, legger han til.