Reklamedetektiver fikk medhold i Matbransjens Faglige Utvalg

Kelloggs har fått «smekk på pungen» fra Matbransjens Faglige Utvalg. FOTO: MFU

Det amerikanske selskapet Kelloggs må endre sin markedsføring som følge av klager fra Kreftforeningens unge reklamedetektiver.

Kreftforeningen gjennomførte høsten 2015 en kampanje som de kalte reklamedetektiver, hvor totalt 400 barn fra 17 skoleklasser deltok.

Barna ble bedt om å gå ut i butikker forskjellige steder i landet for å finne produkter eller plassering i butikk som barna syntes appellerte til dem.

138 klager

Dette resulterte i at kreftforeningen sendte 138 klager til Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) på forskjellige forhold knyttet til markedsføring av mat og drikke til barn, skriver MFU i en pressemelding.

Fem av klagene gjaldt Kelloggs Coco Pops Crunchers.

Nå har MFU gitt reklamedetektivene medhold i at skåler med barnslig design som samleprodukt i tilknytning til kjøp av Kelloggs Coco Pops Crunchers, er i strid med MFUs retningslinjer.

Andre vedtak

To av de 138 klagene nevnt over knyttet seg til utstilling av Haribo julekalendre og Kinder sjokolade. Disse klagene førte ikke frem.

Klagene ble nemlig vurdert av MFU til å være alminnelig oppstilling i butikk, som det etter retningslinjene er adgang til å ha. Klagene ble derfor ikke tatt til følge.

Artikkel fortsetter under bildet.

Klager på utstillingen av Haribo julekalendre og Kinder sjokolade ble ikke tatt til følge. FOTO: MFU

Klager på utstillingen av Haribo julekalendre og Kinder sjokolade ble ikke tatt til følge. FOTO: MFU

De fleste av de andre klagene vedrørte produkters innhold, emballasje og plassering i hyllene i butikk.

Utvalget har vurdert de klagene som vedrører fargebruk på emballasje, bruk av figurer på emballasje, hylleplassering og produktenes innhold til å ligge utenfor MFU’s retningslinjer. Klagene ble dermed ikke tatt til følge.

Dette er MFU:

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet er innforstått med det arbeidet som foregår i MFU.