Reddet restemat for 290 millioner kroner

Too Good To Go Spar penger med denne appen. Foto: Too Good To Go.

Brød, ferskvarer, frukt og grønt og annen overskuddsmat til en verdi av 290 millioner kroner ble reddet gjennom Too Good To Go-appen i Norge i 2021. Det viser en ny rapport fra selskapet.

Rapporten «Matsvinn og Matredding» oppsummerer utviklingen i appen i 2021 og funn fra en forbrukerundersøkelse om matsvinn som Norstat har gjort for Too Good To Go blant 1000 respondenter på landsbasis.

Blant annet bidro dagligvarebutikkene i appen til at varer for 70 millioner kroner unngikk å ende opp som svinn*.

– Matredding handler om å unngå å kaste helt fin overskuddsmat. Samtidig er det er økonomisk perspektiv ved dette. Forbrukere sparer penger, siden det er snakk om rabatterte varer, og butikkene slipper å kaste mat til store verdier, sier kommunikasjonssjef Lene Kallum i Too Good To Go.

– Appen er ett av flere verktøy som bedrifter kan ta i bruk for å redusere svinnet sitt. For å klare å nå Norges mål om å halvere matkastingen innen 2030, trengs en rekke parallelle tiltak, sier hun.

Kastes mat for 20 milliarder kroner

Totalt kastes det spiselig mat til en verdi av over 20 milliarder kroner årlig i Norge, ifølge Matvett og NORSUS.

Per i dag er 107 matbedrifter tilsluttet den frivillige bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, noe som har bidratt til at det norske matsvinnet ble redusert med 10 prosent fra 2015 til 2020, ifølge Hovedrapport 2020. Målet var 15 prosent.

Etterlyser matkastelov

Norge har per i dag ingen lov som forbyr matbedrifter å kaste mat. Dette resulterer blant annet i at matbedrifter kaster rundt 130.000 brød og bakervarer hver dag. I tillegg kommer forbrukersvinnet på rundt 170.000 brød og bakervarer daglig. Tallene er estimater fra NORSUS.

– Forbrukerne i undersøkelsen vår påtar seg ansvar for å redusere sin del av det norske matsvinnet, men det pekes også på at butikker, myndigheter og andre må gjøre sitt. Videre ønsker 84 prosent av respondentene at det innføres en matkastelov, sier Kallum.

78 prosent av de spurte mener at forbrukerne har et viktig ansvar for å redusere matsvinnet, og 74 prosent ønsker å gjøre mer for å redusere matkasting i hverdagen.

Økt interesse for matredding

I 2021 ble det solgt 2,2 millioner forundringsposer med overskuddsvarer gjennom Too Good To Go-appen i Norge – en økning på rundt femti prosent sammenlignet med året før. 570.000 av posene ble reddet hos dagligvarebutikker, noe som er dobbelt så mye som i 2020.