Over en halv milliard tilbake til hestesport, hestehold og hesteavl

norsk rikstoto Travløp i Norge, illustrasjonsbilde. Foto: Norsk Rikstoto

Norsk Rikstotos årsresultatet er nå klart. Stiftelsen hadde en totalomsetning på 3 280 MNOK i 2021. Dette er en omsetningsnedgang på rundt 10 prosent fra 2020. I 2021 ble det innført spillegrenser, som er grunnen til at omsetningen faller. Likevel ble omsetningsnedgangen mindre enn hva prognosene viste, blant annet på grunn av en sterk avslutning av året.

Norsk Rikstoto er en av to lovlige enerettsaktører i det norske pengespillmarkedet i Norge som jobber for at spill skal foregå i ansvarlige rammer og for å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Overskuddet til Norsk Rikstoto går tilbake til hestesport, hestehold og hesteavl i Norge.

– 2021 er året vi i Norsk Rikstoto vil huske for innføringen av spillegrenser. Allerede første dag i året ble spillegrensene innført, som er et finansielt sikkerhetsnett for våre kunder. Vi var spente på effekten, og nå når vi oppsummerer er vi meget fornøyde med at tapsgrensene har fungert bra og at omsetningen har holdt et godt nivå. Som en ansvarlig pengespilltilbyder tar vi uheldig spilleadferd på alvor og er bevisste vårt samfunnsoppdrag, sier Camilla Garmann, administrerende direktør i Norsk Rikstoto.

Norsk Rikstotos overskudd skal gå tilbake til hestesport, hestehold og hesteavl i Norge, og de totale overføringene i 2021 landet på 507 millioner kroner. Den halve milliarden går tilbake til hestenæringen, via Norsk Jockeyklub, Det Norske Travselskap og Norsk Hestesenter. Pengene går tilbake til samfunnet gjennom opprettholdelse av arbeidsplasser innen hestenæringen, avl, utdanning, hestevelferd og helse. I tillegg eier Norsk Rikstoto Bjerke Dyrehospital, som er landets største og ledende private dyrehospital.

– Jeg er ekstra stolt over at hele overskuddet til Norsk Rikstoto går tilbake til hesten. Over hele Norge finner man spor av Norsk Rikstoto i staller og på baner. Siden Norsk Rikstoto ble opprettet i 1982 har milliarder av kroner gått tilbake til hestehold, hestesport og hesteavl i Norge. Jeg vet hvor mange timer og krefter som legges inn i hver eneste hest, og da er det godt å vite at Norsk Rikstoto kan bidra finansielt, sier Garmann.