Økning av «ikke-forfalt» kredittkortgjeld i 2022

visa VISA kredittkort. Foto: Pixabay.

Selv med en nedgang i desember så økte den «ikke-forfalte» kredittkortgjelden med hele 10,4% i løpet av 2022. Totalt økte den med 2,2 milliarder kroner sammenlignet med 2021 ifølge tall fra Gjeldsregisteret.

Markant nedgang i desember

Nye tall fra Gjeldsregisteret viser en tydlig nedgang i den ikke-forfalte kredittkortgjelden i desember sammenlignet med november. Ikke-rentebærende gjeld er kreditt som er benyttet men enda ikke har forfalt til betaling.

Totalt sett gikk forbruksgjelden ned med -1,2 milliarder og lå ved årets slutt på 150,5 milliarder kroner. Det er først og fremst nedgang i ikke-rentebærende gjeld, i form av kredittkort, som står for reduksjonen.Totalt gikk den ikke-forfalte kredittkortgjelden ned med -1,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 5,3% fra novembers tall.

Økning på årsbasis

Sammenlignet med 2021 økte den ikke-forfalt gjeld fra kredittkort med hele 2,2 milliarder. Dette tilsvarere en prosentuell oppgang på 10,4% på årsbasis. Den totale ikke-forfalte kredittkortgjelden ligger nå på 24,2 milliarder kroner.

Økning av ikke-forfalt kredittkortgjeld – ikke bare negativt

En økning av den ikke-forfalte kredittkortgjelden kobles ofte sammen med et økt forbruk og kan sees på som en indikator for at økonomien og handelen er på rett vei etter årene med pandemi og restriksjoner.

Faren er at dagens økonomiske utfordringer knyttet til økte renter, dyrere matvarer og høy inflasjon kan gjøre at flere nå velger å ikke betale ned kredittkortfakturaen før den rentefrie perioden er over. Dette kan på sikt gjøre at den rentebærende forbruksgjelden fortsetter å øke, og at vi vil se flere som får betalingsproblem i 2023.

Forbruksgjelden økte etter sommeren

Sammenlignet med desember 2021 har vi en nedgang i rentebærende forbruksgjeld med hele -1,9 milliarder kroner. Dette er en nedgang på årsbasis på 1,5%. Samtidig ser man en klar vekst i forbruksgjelden etter sommeren og Gjeldsregisterets tall viser at økningen bare siden juni har vært på hele 2,6 milliarder kroner.

Dette betyr at flere har tatt opp forbrukslån og ikke prioritert å betale ned kredittkort regningen så disse har gått over til den rentebærende delen av forbruksgjelden. I det øyeblikket et kredittkort går over den rentefrie perioden så tillkommer ofte skyhøye renter. Det er viktig å tenke på at et kredittkort er et lån som påvirker kredittverdighet og kan ha store konsekvenser for privatøkonomien om det ikke betales tilbake i tid.