Norges første museum til å lansere NFT

bibel nft Kong Karl XII’s bibel fra 1703 er en av bibelmuseets ni eksklusive NFTer. Foto: Nordisk bibelmuseum.

Nordisk bibelmuseum lanserer ni eksklusive bibler som digital kunst. Det Oslo-baserte museet fletter dermed historiske bøker inn i moderne tid med blokkjedeteknologi og følger i fotsporene til blant annet British Museum i London og Museum of Fine Arts i Boston.

Samlingen inkluderer fremragende bøker som blant annet Rembrandt-bibelen, Soldatbibel fra første verdenskrig og Kong Christian IIIs bibelutgivelse fra 1550 – Reformasjonsbibel.

– NFT-ene gjør det mulig for hvem som helst å «eie» et historisk museumsobjekt i den digitale verdenen. De digitale kunstverkene sørger for at vi kan fryse bøkenes tidsånd og I tillegg evner den avanserte teknologien å få frem bøkenes kompleksitet og fantastiske detaljer, sier daglig leder ved Nordisk bibelmuseum, Rune Arnhoff.

Bryter med stereotypiske assosiasjoner

Non fungible tokens (NFTer) er digitale eiendeler lagret ved hjelp av blokkjedeteknologi som gjør hvert verk unikt og ikke kopierbart. De digitale verkene kan kun omsettes på utvalgte markedsplasser og kan selges videre eller overføres til den en måtte ønske, når en måtte ønske.

– Ideen om å lage og formidle digital kunst er en del av museets overordnede visjon. Vi har som ønske å danne prosjekter og produkter som bryter med stereotypiske assosiasjoner mange kan ha om museumsverdenen, bibler og boksamling. NFT-bibler er jo kanskje en uventet kombinasjon, men vi håper det vil skape stor fasinasjon når man nå kan oppleve de høyteknologiske tredimensjonale versjonene, sier Arnhoff.

Gamle skrifter møter ny teknologi

Å lage digitale originaler viste seg å være et omfattende og utfordrende prosjekt. Bøkene er skjøre og har en form som endrer seg når man flytter på dem, som stiller krav til møysommelig arbeid og kompetanse for å sikre svært høyoppløselige bilder tilpasset teknologien.

– Når man kommer nært på bøkene, ser man det nitidige håndverket utført i en kvalitet som mangler sidestykke. Det var en ære og glede å jobbe med disse unike objektene og kunne bringe kunnskapen videre til nye generasjoner. I tillegg viste bibelmuseet at de ikke var redde for å tenke utenfor boksen da prosjektet faktisk tilførte NFT-markedet en ny variant, nemlig 3D-modeller av objektene, sier en entusiastisk fotogrammetrist Steffen Aaland.

Museets digitale kunst sorteres i kategorier som strekker seg fra regular bestående av to tusen femhundre utgaver, til ultra-rare med bare seks utgaver. Hver bibel er blitt fotografert med et Phase One digitalt mellomformatkamera med en sensor dobbelt så stor som markedsledende profesjonelle digitale kameraer. De usedvanlig detaljrike objektene kan bestå av opptil 7000 høyoppløselige fotografier satt sammen til 3D-fotogrammetrimodeller.

NFTene kan kjøpes på OpenSea, som er den største markedsplassen for kryptosamleobjekter. Markedsplassen er basert på kryptovalutaen Ethereum, og hele samlingen kan utforskes på nft.nobimu/com.