M&A (Mergers and Acquisitions) har tatt av under pandemien

I nyhetene vil du ofte kunne lese om M&A når det er snakk om kjøp eller fusjonering av bedrifter. CNN kunne for eksempel nylig melde om at globale M&A-avtaler har blitt mer vanlig, og at rekordmange bedrifter har blitt solgt eller fusjonert som følge av pandemien.  

I 2021 nådde M&A nye høyder, med en samlet estimert verdi på omlag 5 trillioner amerikanske dollar.

Vi skal her se nærmere på hva M&A og due diligence er, og forklare deg de mest grunnleggende konseptene ved kjøp og salg av virksomheter.

 

Få hjelp av rådgivere

Dersom du vurderer å kjøpe en bedrift, kan det være lurt å få rådgivning når det kommer til M&A og verdivurdering.  Ved å gjøre deg kjent med eiendommen før du kjøper aksjer, kan du unngå at det oppstår tvister eller uenigheter i etterkant. Dette kan gjøre prosessen bedre for både deg og selger, og du kan føle deg trygg på at investeringen er god.

 

Hva er M&A?

M&A er en forkortelse som står for «mergers and acquisitions» eller det vi på norsk gjerne omtaler som fusjoner og oppkjøp. Dette er enkelt og greit en betegnelse som benyttes om prosessen der selskaper fusjonerer eller kjøpes opp gjennom transaksjoner.

Prosessen vil som regel innebære at eierskapet av bedriften overføres til noen andre. I den forbindelse vil det blant annet være vanlig med dokumentasjon i form av due diligence (dd), altså en selskapsgjennomgang, der virksomheten analyseres på systematisk vis.

 

Hvordan igangsette prosessen med M&A?

Det er vanlig at bedrifter får hjelp til verdivurdering og due diligence av en upartisk tredjepart, som en M&A-konsulent. M&A kan da foregå på en trygg og god måte, noe som vil gagne både kjøper og selger.

Det er ikke uvanlig at man må involvere både revisjonsselskap, advokat og andre parter i prosessen.

Når eierskapet av en bedrift skal overføres, er det blant annet viktig at kjøperen får fullt innsyn i selskapets tekniske, juridiske og finansielle stand.

 

Hva innebærer due diligence?

Due diligence er en systematisk og detaljert gjennomgang av bedriften som skal selges, og vil gi kjøperen innsyn i viktige deler av driften. Dette vil hjelpe vedkommende å avgjøre hvorvidt oppkjøp eller fusjonering er ønskelig eller ikke.

Under due diligence er det flere sider av driften som kan gjennomgås. Her er en oversikt over hva som er vanlig å vurdere:

 

  • Juridisk dd: Eventuelle juridiske konflikter, kontrakter og avtaler gjennomgås.
  • Finansiell dd: Gjennomgang av regnskap, ofte utført av et revisjonsselskap. Kontrollerer hvorvidt finansiell situasjon er i tråd med Finanstilsynets regler.
  • Teknisk dd: Gjennomgang av utstyr og dets verdi og tilstand.
  • Skatteundersøkelser: Gjennomgang av skattesituasjon.

 

Teknisk due diligence innebærer at tilstanden på bygningen og eventuelt medfølgende utstyr og inventar gjennomgås. Under finansiell due diligence vil skatte- og avgiftsforhold gjennomgås.

Juridisk DD innebærer som regel at man sjekker hvorvidt det foreligger heftelser, reguleringsforhold, krav eller lignende knyttet til eiendommen.

Prosessen er med andre ord veldig omfattende, og alle sider av selskapet blir gjennomgått nøye. Dette er viktig innen M&A, siden man kan begrense sjansen for at kjøperen finner ukjente feil eller mangler i etterkant.

Mange selskaper blir solgt eller fusjonert under koronapandemien, og av den grunn vil både due diligence og M&A sannsynligvis være noe du vil høre mer om fremover.

 

 

Hvorfor er due diligence viktig når du kjøper aksjer i eiendomsselskaper?

Når du kjøper aksjer i en virksomhet vil du overta selskapet som det er, noe som inkluderer både forpliktelser, eiendeler og juridiske rettigheter. Av den grunn er det svært viktig å sette seg inn i selskapet gjennom en grundig due diligence.

Med en grundig selskapsgjennomgang slipper du å oppleve at det dukker opp noen negative overraskelser etter at kjøpet er utført.

Sørg derfor å legge inn et forbehold om at det blir utført en due diligence der resultatet er av positiv art før noen kjøpekontrakt blir signert. 

Hvis det skulle vise seg at det er feil eller mangler ved eiendommen, kan du trekke deg eller bli enig med selger om en kompensasjon.