Leserinnlegg: Penger, kreditt og mislighold på flyttefot

intrum Morten Trasti, Gjeldsøkonom i Intrum.

Endringer som skjer raskt får naturlig nok mer oppmerksomhet enn endringer som skjer gradvis. Både koronapandemien og finanskrisen er eksempler på raske økonomiske omveltninger. Førstnevnte økte sparekontoen til de fleste, mens mange fikk betalingsproblemer under finanskrisen.

Av: Morten Trasti, Gjeldsøkonom i Intrum.

Under hele perioden har det skjedd en mer gradvis endring og tyngdepunktet for kreditt og mislighold skyves bort fra yngre og over mot eldre personer.

Senere etablering skyver kredittbehovet frem i tid

Nordmenn bruker stadig lenger tid på utdannelse. Det reduserer kredittaktiviteten fordi mangel på fast inntekt reduserer tilgangen til kreditt. Samtidig venter vi også lenger med å etablere familie. Det er mange måter å måle familieetablering på, men en viktig indikator er alder ved førstefødte barn.

For kvinner har den økt fra 23,2 år i 1970 til 30,1 i 2021. Senere etablering forskyver behovet for kreditt, fordi forbruket øker i takt med en familieforøkelse.

Flere og friskere eldre

I den andre enden av skalaen øker andelen personer over 60 år jevnt og trutt, og spesielt i takt med at baby-boom generasjonen nå passerer 60 år. Andelen i befolkningen over 60 år er i dag 24 prosent, mot 21 prosent i år 2000. I 2040 vil andelen over 60 år utgjøre 30 prosent, ifølge SSB.

Samtidig er helseproblemene mindre, noe en stadig økning i forventet levealder er et tegn på. Samlet sett øker dette behovet for kreditt blant eldre.

En gravis endring i etterspørselen

En høyere andel eldre, kombinert med et mindre behov for kreditt i starten av voksenlivet og et større mot slutten av livet flytter dermed gradvis tyngdepunktet for kreditt og lån. Ettersom kreditt er en nødvendig forutsetning for inkasso, følger inkassoutviklingen etter som en konsekvens av dette.

Betalingsproblemer hos eldre er også ofte vanskeligere å komme ut av, ettersom inntektsutsiktene ofte er mer begrensede sammenlignet med yngre personer.

Inkasso følger etter kreditten

Inkassotallene viser at andelene inkassosaker som tilhører personer over 60 år har vokst gradvis de siste 10 årene. Under samme periode utgjør personer under 30 år en stadig mindre andel. Endringene er større enn hva demografiske endringer alene kan forklare, noe som innebærer at kredittvanene også er i endring.

Ut av dette kan vi trekke en konklusjon: Dette en trend som har kommet gradvis, og vil vedvare i mange år fremover.